ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 434 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „****“ ООД, нередовно призован,  не се явява, представлява се от адвокат Д., преупълномощена от процесуалния представител адв. Ш., с пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Б. с пълномощно на лист 56 по делото. 

Заинтересованата страна А.С.Г. редовно призована, се явява лично и с адв. Д. с пълномощно на лист 71 по делото.

Заинтересованата страна П.Д.С., редовно призован,  не се явява, не се представлява.

Заинтересованата страна А.Д.С., редовно призован,  не се явява, не се представлява.

Заинтересованата страна С.С.Ж., редовно призован,  не се явява, не се представлява.

Заинтересованата страна „Г.“ ЕООД, редовно призована,  не се явява, не се представлява.

 

 

АДВ. Д.: Моля да не се дава ход на делото.

АДВ. Б.: Моля да не се дава ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 16.01.2018 г. от 14:45 часа, за която дата и час явилите се страни са редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: