ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осми май                                           две  хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 434 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „****“ ООД, редовно призован,  не се явява, представлява се от адв. Ш., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Б. с пълномощно на лист 56 по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.Г. редовно призована, се явява лично и с адв. Д. с пълномощно на лист 71 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.С., редовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Д.С., редовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Ж., редовно призован,  не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Г.“ ЕООД, редовно призована,  не се явява, не се представлява.

 

 

АДВ. Ш.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да  се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да  се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Д.: В предходното съдебно заседание поискахте свидетел. Водите ли го?

АДВ. Д.: Да, водим го.

 

Свидетелят  беше въведен в съдебната зала.

Съдът ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на свидетеля, както следва:

Т. Ц. Г. – 59 години, български гражданин, неосъждана, средно специално образование, майка на заинтересованата страна А.Г., предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Предупредена съм за наказателната отговорност. Обещавам да говоря истината.

 

АДВ. Д.: Запозната ли се с обекта, който е в съседната кооперация, където А.С.Г. има жилище? Какво представлява този обект? Присъствала ли сте там? Ако сте присъствала, какво сте наблюдавала?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Присъствала съм няколко пъти в самия ресторант, който се намира под жилищната сграда, където живее дъщеря ми А.Г. на няколко празника - например 8 март, когато в залата имаше доста посетители. Много шумно беше. Винаги при празненствата се ползва диджей с голям пулт, компютър и 2 тонколони. Ако седите един срещу друг, не може да се чуете какво говорете помежду си, шумът е с доста децибели. Присъствала съм на годишнина, на юбилей – била съм на 8 март там да празнувам, присъставала съм като участник на тези тържества. На един първи януари на Васильовден празнуваха с много гости и в 01:30 часа след полунощ, се обадихме на полицията, че е невъзможно да се изтърпи този шум и трябва да има някакъв час, когато да се ограничи шума. На Васильовден бях в апартамента, не бях гост на заведението. Бях в апартамента на дъщеря ми, след 01:30 часа се обадихме, полицията дойде, гостите излязоха, полицаите изобщо не слязоха от колата. Размениха си няколко реплики. Казаха: „Ще намалим музиката.“ и по този начин така се разреши въпросът. Намалиха музиката, беше вече 02 часа, докато дойде полицията, но мисля, че 02 часа сутринта е твърде късен час.

АДВ. Д.: В коя зала беше този диджей, когато сте присъствали на място?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.:  Диджеят е в новопостроената част на ресторанта, която е под самия наш апартамент, абсолютно цялата част на ресторанта е под нашия апартамент и когато диджеят е в тази част на залата, и когато си включи всичките уредби и тонколони, съм била личен свидетел как в хола диванът просто вибрира. Тонколоните са разположени в тази част под нашето жилище. Където е нашето жилище, там са тонколоните и почти 90% при гостите на ресторанта се настаняват в тази част. Старата част почти не се използва.

АДВ. Д.:  Известно ли Ви е кога се използва диджей? Често ли се използва? Каква е практиката?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.:Почти при всякакви поводи, особено при юбилеи, рождени дни, празници като Бабин ден, 8-ми март и други, винаги е с диджей.

АДВ. Д.: Нямам други въпроси към свидетелката.

АДВ. Ш.: Коя година беше въпросният Васильовден, за когото говорихте?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Дъщеря ми се е нанесла в този апартамент на 20.06.2015 г., ако не се лъжа мисля, че беше на 01.01.2016 г.

АДВ. Ш.: Кога за последно присъствахте на мероприятие там?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: На 8-ми март мисля, че пак 2016 г. После 2016 г. колежката ми април имаше юбилей - също съм присъствала.

АДВ. Ш.: След 2016 г., за която говорите, че са били въпросните мероприятия, коригира ли се часът, в който озвучаването намаляваше? Продължаваше ли все така след 12 часа през нощта или коригираха времевия интервал?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Почти не се коригира. Особено, когато има предварително заявено мероприятие. Има ли мероприятия- петък и събота, двете вечери са доста шумни, докато през седмицата е малко по-нормално.

АДВ. Ш.: Как се коригира часът, когато е силната музика? До колко часа - до 22:00-22:30 часа?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: След 22:30 часа би трябвало да се намали, но не винаги. Зависи от компанията. След като гостите са се почерпили и развеселили, как може да им въздействат?

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА: Вие опитвали ли сте се в личен контакт да отстраните този проблем?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Първата година се опитахме с разговори с добро - между 2015 г.-2016 г., но резултат нямаше, всичко беше до следващото събиране. В повечето случаи присъстват синовете, не родителите.

АДВ. Б.: Нямам въпроси към свидетелката.

АДВ. Д.:  Нямам въпроси към свидетелката.

СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА: Освен дъщеря Ви някой друг оплаква ли се от шума в кооперацията, имате ли информация?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: През цялата календарна година в кооперацията живее само едно семейство на последния етаж. Имат малки деца, оплаквали са се от шума. Другото семейство са руснаци, които идват за 10-20 дни. Ние сме най-потърпевши, защото се намираме над самото заведение.

АДВ. Ш.:  Нямаме други доказателствени искания и няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Б.: Нямаме други доказателствени искания и няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Д.: Нямаме други доказателствени искания и няма да представяме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЧИТА, че делото е изяснено от фактическата страна.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. Ш.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед и да ми присъдите направените разноски по делото.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

АДВ. Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да оставите в сила оспорения административен акт като правилен и законосъобразен. В хода на съдебното дирене се установи, че без необходимите книжа е извършено преустройство, с което са засегнати общи части на сграда, променено е предназначението на обект, което изцяло потвърждава констатациите на административния орган, обективирани в мотивите на оспорения акт.

Моля да възможност за представяне на писмени бележки.

АДВ. Б.: Моля да оставите без уважение жалбата. Същата е неоснователна и недоказана. Оспорената заповед е издадена от компетентен орган в кръга на правомощията му при спазване на административната процедура и съобразяване на относимите законови разпоредби.

Моля за присъждане на направените разноски, за които представям списък.

С оглед обема на делото ще представя писмени бележки.

РЕПЛИКА НА АДВ.Д.: Моля да присъдите в полза на доверителя ми съдебно-деловодни разноски в размера на хонорара, за който е договорът за правна защита и съдействие и платените 200 лева за извършените съдебно-технически експертизи. По делото се намират платежните документи.

 

Съдът ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: