ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.05.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

Административно  дело номер 433 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД – гр. Бургас, редовно призован, се явява адвокат Т.А., с пълномощно по делото.

 

За ответника – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ц., с пълномощно от днес.

 

За заинтересованата страна НАП – гр. София, редовно призована, не се явява представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „ЕКО КЛИМА 11” ЕООД – гр. Бургас против Решение №6600-0428б/16.03.2009 на Началника на Митница Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам така подадената жалба.

Моля да не приключвате събирането на доказателствата и дадете възможност на управителя на дружеството-жалбоподател да представи доказателства във връзка с автентичността на сертификата „Евро 1”. Същият, освен управител на дружеството-жалбоподател, е управител и едноличен собственик на дружеството-изпращач, а тъй като офисът на фирмата не функционира от края на 2008 година, той лично трябва да отиде до Кралство Испания и да събере необходимите доказателства.

Представям документи – 4 броя, на испански език.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете доказателствата представени с административната преписка.

Считам, че е неотносимо към спора дали сертификатът е автентичен или не. В конкретния случай се касае за ползване на преференции въз основа на преференциален произход от общността. Сертификатът доказва пред митническите органи дали стоките са с произход Испания. Има официално уведомление от испанските митнически власти, които след сезирането им от българска страна са направили съответните проверки въз основа на Протокол № 4, са установили, че този сертификат не може да бъде ползван за митнически цели. В този смисъл няма значение дали сертификатът е автентичен, дали е оригинален, дали е издаден от митническите власти. Спорен е въпросът дали трябва да се ползват преференции, дали да се заплащат дължимите митнически сборове. Дори и да бъде доказано в настоящото производство,  че стоките са с испански произход, то на това основание не може да бъде ползвано митническо облекчение за митнически цели. Преференциалният произход за митнически цели се доказва пред митница със сертификата „Евро 1” към датата на завеждане на декларацията или с декларация върху фактура в съответствие с изискванията на Протокол №4.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на жалбоподателя, че за да бъдат приети като доказателства представените в днешно съдебно заседание документи, същите следва да бъдат преведени на български език.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания по доказателствата в днешно съдебно заседание.

 

Съдът, с оглед становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.07.2009 година от 10.00 часа, за която дата страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: