ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На осемнадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 432 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.А.Ч., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат З.Б., надлежно упълномощена, която представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториална поделение „Национално осигурителен институт” Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител. 

 

АДВОКАТ Б.:  Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Б.: Поддържам жалбата подадена от Т.Ч.. Други доказателства няма да представям. Поискала съм експертиза за това дали е правилно изчислена пенсията по метода, който ползва административния орган. Но към настоящият момент не мога да предложа алтернативен вариант, по който да се изчисли пенсията. Възражението за размера на пенсията касае случая, ако тя би била изчислена по начин различен от начина, по който е приложен от административния орган. Въпрос на методика. Не смятам, че има изчислителна грешка от органа при изчисляване на пенсията. Въпрос на методика е как точно тя трябва да се определи, което е всъщност въпрос по приложението на материалния закон, което считаме, че следва да се посочи от съда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение и потвърденото с него разпореждане.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Б. – Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразно решението на директора на ТП на НОИ Бургас по пенсионната преписка, като съответно постановите да бъде изплащано пълният размер на пълната пенсия, а не намален със съответния процент, както е посочено в решението.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: