ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 431 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ц.Ц., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ, с определение, постановено на 13.05.2015 г., е задължил ответника за следващо съдебно заседание да представи информация относно фазата на административното производство, започнало с издаването на оспорената заповед, както и информация относно лица, които са взели участие в процедурата. Към настоящия момент това указание не е изпълнено, като не се сочат никакви причини за неизпълнение на задължението на ответника и при отчитане на обстоятелството, че за същото задължение е бил уведомен на 26.05.2015 г.

По изложените съображения съдът намира, че ответникът неоснователно е причинил отлагане на делото, като е затруднил хода на производството чрез неизпълнение на определение на съда, постановено по това дело, затова и на основание чл. 91, ал. 2 във връзка с чл. 89, т. 2 ГПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на Кмета на Община Сунгурларе ГЛОБА в размер на 300 лева за неизпълнение на разпореждане на съда, дадено с определение, постановено на 13.05.2015 година.

УКАЗВА на ответника, че това определение може да бъде оспорвано по реда на чл. 92 ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи по делото изисканата от съда информация с определение, постановено на 13.05.2015 г. и го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение, ще бъде санкциониран с налагане на глоба при хипотезата на повторност на извършване на нарушението.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.09.2015 г. от 12:00 часа, за която дата страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: