ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.06.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 430 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят С.Н.А., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. В., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на Община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

Не се явява вещото лице арх. В.А.-Д..

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 6486/11.06.2018 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като не е успяло в срок да изготви заключението. Сочи, че в периода 15.09.2018 г.- 05.10.2018 г. ще отсъства от страната и моли съдът, при отлагане на делото, да съобрази това обстоятелство.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ. В.: Предоставям на съда по хода на делото. Няма да сочим нови доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът като взе предвид, че не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и че няма да се представят други доказателства днес и да се правят доказателствени искания, намира, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

Не ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Дава възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Не приключва събирането на доказателства.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за датата на следващото съдебното заседание като следва да представи заключението най-малко една седмица преди него.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: