ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 430 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Б.Т.И., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Затвора Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т. С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Представям и моля да приемете изисканите от предходно съдебно заседание справки, касаещи здравословното състояние на ищеца и данни, предоставени от ИФЗД Началник на Затвора Бургас относно битовите условия, при които лишеният от свобода е търпял наказанието.

ПРОКУРОР С.:  Да се приемат представените документи като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото писмо изх. № 2172/16.10.2013 г. по опис на ГД „Изпълнение на наказанията”, Затвор гр. Бургас; медицинска справка, подписана от Директора на Медицински център към Затвора гр. Бургас и копие от здравен картон на Б.Т.И.. Предвид обстоятелството, че ищецът не е изпълнил задължението си да внесе депозит за изготвяне на допуснатата по негово искане съдебно-медицинска експертиза и депозит за разноски на допуснатите до разпит в качеството на свидетели М.Д.П. и К.Й.С., следва да му бъде предоставена възможност да изпълни това си задължение в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Наред с това, на ищеца следва да се укаже, че при невнасяне на определените от съда депозити, експертизата няма да бъде изготвена, а допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица няма да бъдат призовани.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от юрисконсулт С. в днешно съдебно заседание, а именно писмо изх. № 2172/16.10.2013 г. по опис на ГД „Изпълнение на наказанията”, Затвор град Бургас; медицинска справка, подписана от Директора на Медицински център към Затвора гр. Бургас и копие от здравен картон на Б.Т.И..

УКАЗВА на ищеца в 14-дневен срок от получаване на съобщението да внесе депозит за изготвяне на допуснатата по негово искане съдебно-медицинска експертиза и депозит за разноски на допуснатите до разпит в качеството на свидетели М.Д.П. и К.Й.С..

УКАЗВА на ищеца, че при невнасяне на определените от съда депозити, експертизата няма да бъде изготвена, а допуснатите до разпит в качеството на свидетели лица няма да бъдат призовани.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2014 г. от 11:30 часа, за която дата при внасяне на дължимия депозит да се призоват вещото лице и допуснатите до разпит свидетели.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: