ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На петнадесети юни                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер  42   по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корект Мебел” ООД, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание. 

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с приложено по делото пълномощно на л.1769, том 6.

 

         Явява се вещото лице Ж.Д.Ж..

          

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба, вх. № 5309/05.06.2015г. от управителя от дружеството-жалбоподател, видно от която не бил надлежно уведомен за задължението да внесе депозита за назначената по делото съдебна –икономическа експертиза, който депозит е бил внесен твърде късно, за да бъде обективно възможно към днешното съдебно заседание по делото да бъде изготвена възложената експертиза.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Да се даде ход на делото.

 

Обективно не са налице пречки по хода на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Предоставям на съда по молбата на жалбоподателя.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Депозирала съм по делото молба, с която уведомявам съда защо не съм извършила експертизата, поради твърде краткия срок, с оглед късно внесения депозит.

 

Съдът, като съобрази обстоятелството, че за днешното съдебно заседание не е изготвена назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза, намира за необходимо да бъде дадена допълнителна възможност на експерта в тази насока, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  допълнителна възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-икономическа експертиза.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.11.2015г. от 15.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: