ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 428 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:16 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.Д.С., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат А. и адвокат Р., надлежно упълномощени с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч., с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Явява се свидетелят Р.Т.К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника медицинска справка за лишения от свобода Р. Д. С. от 28.07.2015 г. и разпечатка от информационен сайта за започнало изграждане на  ново затворническо общежитие от закрит тип. Становището и документите са представени във връзка с указания на съда, дадени в предходно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед предмета на делото, следва да даде указания на ищеца относно тежестта на доказване в процеса. Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, отговорността на държавата за вредите, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия при или по повод изпълнение на административна дейност може да бъде ангажирана при безспорна установеност на елементите от фактическия състав на цитираната норма: незаконосъобразен акт, незаконосъобразно действие или бездействие, вреда от същите и причинна връзка между тях и настъпилия вредоносен резултат. При липса на който и да е от трите елемента на фактическия състав не може да се реализира отговорността по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ищеца, че на него лежи тежестта на доказване в процеса да установи наличието на кумулативно изискуемите предпоставки за отговорността по чл. 1 от ЗОДОВ – незаконосъобразно действие или бездействие, настъпила вреда и причинна връзка между действието и вредата, чрез ангажиране от негова страна на допустими, относими и необходими доказателства по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на свидетеля Р.К..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като снема самоличността му, както следва:

Р.Т.К. – 64 години, български гражданин, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ А.: Кажете дали сте в една килия с ищеца Р.С. или дали сте били в една килия с него.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: За периода, за който се води делото, бяхме в една килия с Р.С.. Бяхме 24 човека в килията. Килията е до 25-27 кв. м., не мога да преценя точно.

АДВОКАТ А.: Какви са санитарно-битовите и хигиенни условия в Затвора Бургас?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Леглата са на три етажа – вишки. Освен легла има масички, шкафчета, така че няма абсолютно никакво пространство. Килията има три прозореца, които са горе високо. През деня не влиза почти никаква светлина, защото има направени простори, за да може бельото да се пере и съхне. Прозорците са 1 м на 50 см.

АДВОКАТ А.: Свободни ли са да влиза въздух?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: През зимата са постоянно затворени, абсолютно никакво проветрение няма.

В килията има едно радиоторче, което е около 40-50 см.

АДВОКАТ А.: Колко пъти се пуска?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Сутрин се пуска и след обед. За около час се пуска парното.

АДВОКАТ А.: Има ли климатизация?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Никаква.

АДВОКАТ А.:  На прозореца какво има?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Имаше прозорче, което е заварено и никаква вентилация не става в килията.

АДВОКАТ А.: На самите прозорци какво има?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Има решетки и ситна мрежа.

АДВОКАТ А.: Лятото как е положението?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Лятото прозорците се махат въобще, откачат се, няма никакви прозорци и ако завали дъжд с вятър става страшно.

АДВОКАТ А.: Какви са условията за пране?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В килията няма течаща вода, няма и тоалетна. Вечерно време след 8 часа се затваря, заключени сме и сутрин до 6-6:30 часа дори стоим заключени и за физиологичните нужда трябва да се ползва кофа.

АДВОКАТ А.: Колко човека?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: При 24 човека – две кофи. Няма параван. Все едно в средата на килията трябва да се облекчаваш. Вечерно време няма никаква светлина, тъй като завариха това прозорче, което е към коридора и от което влизаше светлина. Аз не говоря за периода само, в един-единствен ден да те затворят, гаврата, която правят с теб да пикаеш в кофа, е достатъчна. Само за българите говорим, за един-единствен ден е достатъчно.

АДВОКАТ А.: Ако се наложи по голяма нужда отварят ли ви?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Всичко в кофата. Имаше някакво лошо мляко, целият коридор беше в разстройство и невъобразима смрад беше навсякъде.

АДВОКАТ А.: В самата килия как се разминават 24 човека?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ние сме осъдени да лежим, както каза един съдия. Ако се изправим има 20 см. За проверка се изправяме един до друг и по редичка, никакъв въздух няма.

АДВОКАТ А.: За хигиената дават ли препарати, стирки?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: За една година медицинско лице не беше влизало в коридора. На едно от делата бях свидетел и го казах, за четири години видяхме лекаря и тя ни задаваше въпроси: „Нямате ли климатик? Къде ви е тоалетната?” Това е човек, който работи в затвора години.

АДВОКАТ А.: Вие не казахте дават ли ви стирки, препарати сами да се почиствате?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Дават ни, което е достатъчно само за столовата. Няма метла, няма лопата.

АДВОКАТ А.: Как си почиствате?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: За този период, за който говорим – жалбата е подадена м. февруари, тогава бяхме към 170 човека има два пъти по два-три часа топла вода – вторник и четвъртък. Банята е с четири душа, от които работят максимум два, другите са изкъртени, счупени. За тези два-три часа трябва да минат 170 човека два-три пъти в седмицата. През останалото време няма топла вода.

Заключени сме освен от 8 часа вечерта, то е от 7:30 часа вечерта, до 6:30 часа сутринта, след това сме заключение от 7:30 до 8:30 часа сутринта, след това от 17:15-17:20 часа до 18:15-18:20 часа. След това 7:30 часа вечерта до 6:30 часа сутринта сме заключени и не може да се ползва тоалетна и вода.

АДВОКАТ А.: Ако на някой му стане лошо?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Би трябвало да има паник-бутон. Трябва да чукаш по вратата. Ако решат, тогава отварят. Когато чукането е продължително с ритници по вратата, се отзовават, но не означава, че ще ти отварят да видят какво става?

За хигиената вътре – хлебарките са ужасно много. Освен това има дървеници, от които почти всички са невероятно нахапани. Отделно има и мишки. За една година пръскаха веднъж. Когато зададохме въпрос на отряден: „Защо не пръскате, пълно е с хлебарки и дървеници?”, казаха, че два пъти са пръскали, но не са платили сметките, затова няма как да пръскат пак.

АДВОКАТ А.: За хигиената в столовата какво ще кажете?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Там би трябвало медицинско лице да проверява, но никой не проверява. След храна се забърсва с парцал, масите са мазни, няма препарати, с които да се чисти. Дават един път в месеца препарати, но този, който е чистач-отговорник той ги получава, аз не съм запознат. Не се знае какво ги прави.

АДВОКАТ А.: Как е положението с храненето в столовата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Масите са седем, по шест човека на маса. При 170 човека представете си колко време трябва например на обяд да се наобядват, да минат 170 човека през тези седем маси. За количеството на храната и качеството да не говорим. Има едно меню, което е препоръчително, например мляко със сирене не знам кое с кое се връзва. Аз понеже съм на диета, диетата и тя е под всякаква критика.

АДВОКАТ А.: Кой ви готви? Количеството достатъчно ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Фактът, че всички вървят по коридора и търсят нещо да си дояждат, означава, че не е достатъчно. Имаме свиждане два пъти в месеца, като едното е с хранителна пратка, и на който успеят да му доставят храна е добре.

АДВОКАТ А.: Какво количество хляб получавате на хранене?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Една пета на ядене сутрин, обед и вечер.

АДВОКАТ А.: Показвам Ви примерно меню. Дали сте получавали такива  храни и грамажът дали отговаря?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Грамажът го раздават, те не са професионалисти, те сипват, грамаж не се мери. Не мога да преценя дали се спазва това меню.

АДВОКАТ А.: В менюто пише примерно, че се дава хляб 400 грама.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Може би за цял ден е това.

АДВОКАТ А.: Закуска примерно чай, маргарин, мармалад, а за деня хляб 400 грама.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: За целия ден е толкова.

АДВОКАТ А.: Кажете на съда медицинско обслужване има ли, няма ли такова?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ако ти е лошо, трябва да се запишеш сутринта за лекар и ако успееш да минеш през деня, е добре, защото сме много, те са пет етажа, затворът е доста пренатоварен.

АДВОКАТ А.: Как се записвате – ден за ден ли?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, ден за ден. Ако се наложи нещо да поискаш, абсолютно всичко се лекува с парацетамол и ако те боли стомахът, дават ранитидин.

АДВОКАТ А.: Ухапванията от дървеници как се лекуват?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не се лекуват.

АДВОКАТ А.: Р. случвало ли се е да е ухапван от дървеници?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Всички сме нахапани. Аз целия съм нахапан и по гърба.

АДВОКАТ А.: Случвало ли се е да намирате хлебарки и мишки в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Забранено е да се вкарва капан. С капан ще се реши проблемът. Мишките почти на всички нахапват дрехите, прояждат саковете, прояждат дрехите.

АДВОКАТ А.: По колко сапун ви дават на месец и за какво?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Дават един сапун на месец. То за къпане не става, мирише отвратително. Прах се дава. За прането – един път в седмицата за чаршафи. Пералнята беше развалена доста време и се налага да перем в кофи и простираме в килиите. С бельото е същото.

АДВОКАТ А.: Дейности на открито има ли?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Имаме един път сутринта от 10:30 до 11:30 часа разходка на каре в двора и след обед само през работни дни 40 минути, през останалото време трябва да стоим по стаите. В коридора миризмата е отвратителна от тоалетната, защото вратата почти винаги е отворена.

АДВОКАТ А.: Вие самият как се чувствате?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз съм направо отвратен. След като съм лишен от свобода, не съм лишен от човешки условия. Би трябвало да ни създадат поне някакви елементарни условия за живот, а такива в този затвор няма.

АДВОКАТ А.: Нямам повече въпроси към свидетеля К..

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси към свидетеля К..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: По повод хигиенизирането казахте, че не са пръскали за дървеници, защото нямало пари, а в едно от предните изречения вметнахте „…защото трябваше да излезем, защото пръскаха за дървеници.”

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, онзи ден пръскаха, а ние говорим за 28.01.2015 г. Оня ден пръскаха, защото всички са нахапани. Няма човек, който да не е обринат, все едно, че е шарка, въпреки че пръскат.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Как става миенето на коридорите?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Извършва се от хигиенисти –момчета, които са назначени като такива. Мие се преди да заключат салона. Има едно нещо, на което е сложено одеяло и с него се мие коридорът на три пъти. Той не се мие, той просто се мокри.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Запознат сте с процесния период по настоящото дело. Въпросът е през този период дали ищецът е искал да се запише за медицински преглед и да му се откаже?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В една килия сме, но не се виждаме, тези около мен ги виждам. Мисля че и той е боледувал.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да му е отказвана медицинска помощ?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не знам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам въпроси към свидетеля К..

АДВОКАТ А.: Един уточняващ въпрос – хигиенистите какви са?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Това са затворници, които са също лишени от свобода.

ВЪПРОС НА СЪДА: От кога изтърпявате наказание в затвора Бургас?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Месец юли 2014 година.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кой е периодът и коя е килията, в която сте били настанен заедно с ищеца в затвора в Бургас?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Килията е 213, шеста група. Аз съм от 2014 г., а с ищеца сме от м. октомври 2014 г. заедно до скоро. Скоро го изведоха в „Спартак”, до тогава бяхме заедно.

 

Поради изчерпване на въпросите разпитът на свидетеля К. приключи и същият е изведен от залата.

 

В залата е въведен свидетелят Й.С.Й..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Й., като снема самоличността му, както следва:

Й.С.Й. – 29 години, български гражданин, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност, която носи за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

АДВОКАТ А.: Били ли сте в една килия с Р.С. и коя?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Да, килия 213 на втори етаж, шеста група.

АДВОКАТ А.: Каква е площта на килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Мисля, че е 24 кв.м. В този период бяхме 23-24 човека не помня точно. На три вишки бяхме.

АДВОКАТ А.: Как се слиза и качва на тези вишки?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Сутрин на проверка се изчакваме, защото няма място.

АДВОКАТ А.: Ако има някой по-възрастен, може ли да се катери?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: По-възрастните обикновено са на долния етаж. Помагаме им. В нашата килия е имало и по-възрастни, на които сме отстъпвали първа вишка, защото не могат да се катерят.

АДВОКАТ А.: Има ли осветление, отопление климатизация?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Климатизация нямаме, осветлението е много слабо, даже от това осветление тук в съдебната зала ме болят очите, защото е светло. Има три прозореца с широчина 50-60 см. През тях не влиза достатъчно светлина, защото има решетки и мрежи.

АДВОКАТ А.: Като си перете дрехите, къде ги простирате?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: В цялото помещение са опънати въжета и на тях простираме, едно че затъмнява, но и става непоносимо горещо през лятото.

В помещението няма течаща вода и тоалетна. Тоалетна е кофа. Вечер се случва така, че някой сяда да яде, друг иска да ползва тоалетна, а такава няма. Има две кофи и това е тоалетната.

АДВОКАТ А.: Има ли хлебарки, мишки, дървеници в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Това са рани (показва на съда) като се чеша от ухапванията от дървеници. С хлебарки и мишки е пълно. Скоро пръскаха, три дни нямаше и сега пак скочиха. Не знам с какво пръскаха.

АДВОКАТ А.: Три дена нямаше какво?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Три дни не са ни хапали дървеници. Това е главният проблем – дървениците.

АДВОКАТ А.: Как се почистват помещенията, дават ли препарати, кофи, стирки?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Всичко си купуваме ние. Прахове смесваме да стане сапунка и по този начин почистваме.

АДВОКАТ А.: От затвора осигуряват ли препарати за хигиена?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Не.

АДВОКАТ А.: Метли има ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Метли да, тук-там има. Има една стирка за целия етаж, която не използваме, защото няма смисъл. Една е за целия етаж. Ние сме седем килии. Обикновено ползваме одеяла или стари дрехи. Коридорът се почиства с гребло му казваме и одеяло отгоре, това е. Почиства се от хигиенисти. Водят ги хигиенисти. Те са затворници. В столовата отбягваме да ядем. То е гнусно направо, мръсно е, масите са дървени, които са вече изгнили, не ги минават с препарат само с мокър парцал. Това попива и мирише лошо.

АДВОКАТ А.: Колко маси са?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Мисля че осем.

АДВОКАТ А.: Можете ли всички да ядете едновременно?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Не, по килии. Времето, да кажем сутрин от 6:20 часа до 6:50 часа, това е времето за закуска за всички. Наблъскваме се, взимаме в купи храната, някой яде в столовата, крясъци викове, караме се. Общо взето анархия.

АДВОКАТ А.: Достатъчна ли е храната като количество и качество?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Тези работи, които ги пишат и предоставят на съда, нямат нищо общо с храната. Примерно днес храната беше мармалад и масло, което се състоеше от половин лъжица масло и една лъжица мармалад и една пета от хляба. Един хляб го режат на пет. Те го режат на парчета.

АДВОКАТ А.: Имате ли някакви занимания осигурени през деня?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Не, курсове е нямало последните седем месеца.

АДВОКАТ А.: Как се къпете?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Вторник и четвъртък по график. От 1 до 3-4 часа през деня пускат топлата вода. В банята има три душа, от които работят максимум два. Единият е все в ремонт, а иначе се къпем с кофи.

АДВОКАТ А.: Достатъчно ли е времето да се изкъпят 170 човека?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Времето не е достатъчно. Не мога да кажа колко време отива на къпане, половината от затворниците не се къпят. Който свари се къпе, иначе се къпем с кофи. За дрехите си  топлим вода. Само във вторник и четвъртък има топла вода, иначе си топлим вода с бързовар и така ги перем.

АДВОКАТ А.: Какви препарати ви дават за къпане?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Веднъж месечно дават сапун, един зелен „Камбана”, който никой не ползва, това е, което дават.

АДВОКАТ А.: Отопляват ли се помещенията в зимния период?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Сутрин по един час, след обед час и половина.

АДВОКАТ А.: Вие самият как се чувствате от условията в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Бил съм и в други места, в този затвор се чувствам като животно.

АДВОКАТ А.: Може ли да се разчита на медицинско обслужване в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Не, въобще. Пробвах, удържаха ми пари, изведоха ме на изследвания, които изследвания, тъй като имам хроничен хепатит С, са една част. За хепатит С са повече изследванията. Пипнаха ме само и ми казаха, че съм добре.

АДВОКАТ А.: Ако някой реши да се прегледа при лекар, как протича прегледът?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Лекари няма, там идва една външна лекарка й казваме, не знам каква е специалността й, във вторник и четвъртък от 13 часа до 16 часа. Сутрин се записваме в 6 часа.

АДВОКАТ А.: Всеки знае ли кога се разболява?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: В интерес на истината, за да бъдем обслужвани, трябва да се разболяване по график.

АДВОКАТ А.: Какви препарати има за лечение?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Три са – парацетамол, аналгин и ранитидин, трябва да си много тежко болен, че да отворят стаичката, в която има лекарства, но не ги дават.

АДВОКАТ А.: Кой преценя колко тежко болен е човекът?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Има една фелдшерка, която преценя и ти дава направление евентуално за външен лекар.

АДВОКАТ А.: Достатъчно добре ли е организирано медицинското обслужване?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Може ли да отидеш, да кажеш, че нещо ти има и ръката й да стои готова над тези три отделения, където се намират аналгин, парацетамол и ранитидин, и да лекува само с тях.

АДВОКАТ А.: Дървениците нахапват ли ви?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Направо ни изяждат. Те не ни лекуват, има мехлем, от който ти изписват на картонче. Има едно момче което си поръчва лекарства отвън. Аз съм за втори път в затвора и винаги е имало такива дървеници.

АДВОКАТ Р.: Пръскано ли е за дървеници?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Миналата година мисля, че юни или юли пръскаха за насекоми, но за какво точно не знам.

АДВОКАТ А. и Р.: Нямаме други въпроси към свидетеля Й..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Дали сте чували Р.С. да е боледувал, да се е оплаквал от някакви заболявания?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Той наистина не е добре. Оплаква се от кръста. Ходил е на прегледи. Мисля че го боли кръста. Ние сме двайсет и колко човека, всеки се оплаква периодично от нещо. Връщаме се и се оплакваме. Здрави хора там няма. Престоят не е три дни, аз съм две години там.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Отказвана ли е медицинска помощ?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Там не отказват, те записват. Отивам и ме записват за лекар и ми дават аналгин и парацетамол. Това е лечението. Това го приемаме за отказ.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля Й..

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Имам два въпроса. Първият е: Вие в кой точно период сте бил в една килия с Р.С.?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: Точно не мога да кажа. Значи аз в тази килия съм от месец май миналата година. Той дойде миналата година есента и беше в моята килия до преди два месеца.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Казахте, че са Ви разрешили извършването на външен медицински преглед. Този преглед от специалисти в болнично заведение ли е извършен или от специалисти в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.: От специалисти в болница, но после трябва да бъде съгласуван този документ в затвора с лекаря, за да бъде извършено лечението, а от там нататък лекарят не се интересува.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕЕНЯКОВ: Нямам повече въпроси към свидетеля Й..

 

Поради изчерпване на въпросите разпитът на свидетеля Й. приключи и той е изведен от залата.

 

АДВОКАТ А. и Р.: Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ обръща внимание на процесуалния представител на ответника, че според представените доказателства престоят на ищеца от 18.11.2014г. в Затвора Бургас е в спално помещение № 215, а от свидетелските показания се установи, че се касае за спално помещение №213. Поради това, предоставя възможност за становище относно констатираното различие.

ИЩЕЦЪТ С.: В килия 215 бях около пет-шест до десет дни в началото и след това в килия 213. Една до друга са килии № 215 и №213.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не оспорваме. Явно става въпрос за техническа грешка в становището на Евелина Лекова, поради което моля да се счита за изяснено, че ищецът е бил в килия № 213 в по-голямата част от престоя си.

Други доказателствени искания нямам.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото медицинска справка  за лишения от свобода Р. Д.С. от 28.07.2015 г.

ПРИЛАГА за сведение на съда разпечатка от информационен сайт, представена от ответника със становище вх. № 7534/17.08.2015 г.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите исковата претенция на нашия доверител така, както е предявена, тъй като същата е основателна и доказана. Моля да му присъдите разноските по делото, представляващи заплатената от него държавна такса и адвокатски хонорар, съгласно представеното пълномощно.

Ще представя подробна писмена защита, за което моля да ми бъде даден срок.

АДВОКАТ Р.: Присъединявам се към казаното от колегата.

ИЩЕЦЪТ С.: Осланям се на това, което каза адвокат А..

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, моля да ми дадете възможност да представя писмена защита.

 В настоящото съдебно заседание искам да кажа няколко думи по повод разноските по делото. Считам че няма пряко доказателство, че хонорарът е платен реално, затова Ви моля да не присъждате разноски по делото. На следващо място изслушах въпросите, които бяха зададени на двамата свидетели и отговорите, които дадоха те. От техните показания стана ясно какви са техните преживявания в затвора, включително бяха задавани и такива въпроси „Как Вие сте се чувствали?”, но не стана ясно как се е чувствал ищецът Р.С. и дали е претърпял някакви вреди вследствие престоя в затвора. Разбрах че такива са претърпели свидетелите. От показанията разбрахме, че му е отказано медицинско обслужване. Разбрахме, че в медицинския център се съхраняват всякакви лекарства, но не се раздават всички, а само трите цитирани вида. Оценката, която свидетелите дадоха на медицинските лица, моля да не вземате под внимание, тъй като това не е тяхна работа да определят колко са компетентни медицинските лица в Затвора Бургас. Останалото ще изложа в писмената защита.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите съдебен акт – решение, с което като неоснователен и недоказан по основание и размер отхвърлите предявения иск. Ще бъда кратък с какви аргументи да бъде сторено. В случая, за да е основателен искът с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ следва да бъде доказано от самия ищец, че вследствие на конкретно бездействие на длъжно лица от затворническата администрация по повод изпълнение на тяхната конкретна дейност е настъпила вреда към него и е налице причинна връзка между конкретното бездействие и настъпилия вредоносен резултат. Именно доказването на този предмет, на спорните обстоятелства, а именно неблагоприятната промяна в здравословния, физически, неврологичен и психичен статус на ищеца, считам че изисква събирането на относими доказателства, включително основаващи се и на специални знания, а именно конкретна медицинска документация и заключение евентуално на вещо лице, които в случая от самия ищец не бяха ангажирани. Внимателният разказ на свидетелите, изслушани в днешно съдебно заседание, пресъздаде обстановката в затвора, според тяхното виждане, от тяхната гледна точка. Същите не бяха интерпретирани към личността на ищеца, поради което считам, че са ирелевантни в настоящото производство и не следва да се кредитират. Моля за произнасяне в тази посока.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: