ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 426 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Х.И.Ц., В.М.Ц., А.В.Д., Х.А.Д., Н.С.Н., В.Г.Н., не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат С..*** не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни С.Д.Ц., С.К.Ц., Д.Д.Я. и М.С.Я. не се явяват и не се представляват, редовно уведомени.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат Й., пълномощник на заинтересованите страни С.Д.Ц. и С.К.Ц., с искане да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание, поради внезапно заболяване на пълномощника, препятстващо явяване в съдебното заседание, а именно счупване на метатарзална кост на десен крак. Към молбата е приложен болничен лист.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ответната страна с приложени писмени доказателства, съгласно указанията, дадени с протоколно определение от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат С.: С оглед направеното процесуално искане и представеното към него доказателство, считам, че молбата е основателна и моля да не бъде ход на делото. Делото е с фактическа и правна сложност, което изисква процесуално представителство. В тази връзка моля за уважаване на молбата.

СЪДЪТ, с оглед постъпилата молба от пълномощника на заинтересованите страни С.Ц. и С.Ц., и приложения към нея болничен лист, намира, че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание, с оглед предоставяне възможност на страните да организират защитата си. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: