ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 425 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Д., редовно призован, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ М.Л.– младши полицейски инспектор при Пето РУ Бургас към ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Т.Г.Д. против Заповед за задържане на лице 3388зз-52/13.02.2018 г., с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа.

Адв. П.: Поддържам жалбата и приложените към нея доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ответникът: Жалбата считам за неправилна, а заповедта намирам за обоснована и законосъобразна. Няма да представям други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. П.:  Уважаеми г-н председател, считам, че заповедта е незаконосъобразна както на формални основания, така са и нарушени материалноправните разпоредби на ЗМВР. В самата заповед липсват два от императивните реквизити, които са вписани в ЗМВР, а именно правото му на мед. помощ и правото му на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане. Това нещо го няма в бланката на заповедта, която е издадена при ареста на жалбоподателя. Това е съществено нарушение на ЗМВР и само на това основание съдът може да отмени незаконосъобразната заповед. Въпреки това моят доверител е пожелал в декларацията да се обади на адвокат, но не му е била осигурена връзка с мен.

На следващо място няма никакви доказателства, представени по делото, на какво основание се задържа моят доверител, т.е. нито едно доказателство за това, което е вписано – кражба на каса, и което се твърди в заповедта. Разпит на свидетел или каквото и да е доказателство, което да сочи по някакъв начин защо той е спрян и задържан със заповед за 24 часа, държан в ареста цяла вечер без да се извършват никакви процесуално-следствени действия с него и в крайна сметка е освободен, като е вписано – отпаднало основание. Считам, че това е незаконосъобразно, следва да има конкретни доказателства, за да бъде лицето лишено от свобода, ограничено свободното му предвижване, както е станало в случая.  Моето предположение е, че доверителят ми просто е задържан, тъй като е познат на полицаите от Пето РУ гр. Бургас като криминално проявен, но не това е писано в основанията на заповедта, а конкретно съмнение за кражба на каса. Нещо, което не е доказано и до момента няма абсолютно никакви процесуално-следствени действия, извършени в тази насока, нито е привлечен като обвиняем, което доказва, че заповедта е незаконосъобразна, както и неговото задържане. Моля да отмените заповедта като такава. Не претендираме разноски по делото.

 

ответникът: Моля заповедта да бъде потвърдена. Смятам, че не са допуснати нарушения при изготвянето й. На лицето са представени както правото на тел. обаждане, така и правото на мед. помощ. Направен е опит лицето да се свърже с адвокат. В декларацията за правна помощ има попълнено дали желае или не.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: