ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 425 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Б.Х., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Агенция „Митници“ София, редовно призован, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт М. и н-к отдел „Правен“ в Агенция „Митници“ С.Й., надлежно упълномощени, с пълномощни, представени в предходно съдебно заседание.

Явява се свидетелят С.Д.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът пристъпи към изслушване на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел.

        

Снема самоличността на свидетеля

С.Д.Д., 41 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – В какво качество участвахте в провежданите мероприятия, по повод на които е проведена специализираната операция на Митнически пункт Лесово през месец ноември 2016година?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Участвал съм в качеството си на директор на Териториална дирекция на „Национална сигурност“ гр.Ямбол.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Познавате ли лицето М.Х.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Познавам го във връзка със служебните си задължения. Не го познавам лично.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – В хода на работата си по случая какво може да ни кажете – къде работеше жалбоподателят и какво установихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – По отношение на лицето по това дело, през 2015г. той работеше на кантар на входа на митнически пункт от Република Турция за Република България, там, където обработват товарните автомобили. Към този момент този вид дейност беше към Агенция „Митници“, а не към старата структура - Управление „Пътни такси и разрешителни“.

Установихме следното: Лицето, кантарджията беше един от най-активните събирачи на парични средства, които те са си искали. Получаваха и им бяха давани от шофьори на камиони, лицата, пътуващи през пункта, това са шофьори на товарни автомобили от Иран, Турция, Русия, Молдова, Украйна, Ирак.

По време на дежурства лицето искаше и получаваше неследващи му се парични средства, различни средства в евро, в долари, в турски лири. Обикновено сумата беше към 20 долара на шофьор, има случаи и малко повече. Когато са претоварени автомобилите, принуждават шофьора да премести една от осите на товарния автомобил и с цел да не се заплатят тези санкции, които да влязат в бюджета на държавата, шофьорът е принуждаван, достигат съгласие камионът да бъде преместен напред и назад и да се докаже, че е в норма и да не се заплащат тези санкции. Лицето (жалбоподателят) събираше такива парични средства и ги криеше на определени тайници в съответното работно помещение. Също така, когато шофьорите на автомобили са с по-дребни суми, спирайки поредния товарен автомобил, провеждаше разговор с шофьора или шофьорите, за окрупняване на сумите, за уедряване. Той дава дребни пари и взима от шофьорите по-едри. Всеки ден е различен и всеки разговор с шофьора е да се вземат пари. Той е един от най-опитните кантарджии и този опит е натрупван с дългогодишен стаж.

Това беше за периода 2015г. Мисля, че беше в края на 2015година.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О. – Да уточните периода, за който става въпрос?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Този период посочен в протокола от досъдебното производство е верен период. Минало е време, не мога да кажа точно датите, не говорим за дежурства, говорим за повече.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О. – Може ли да кажете откъде имате тази информация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Може ли да не отговоря на този въпрос, защото ако отговоря на въпроса, ще издам класифицирана информация.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О. – Може ли да кажете през периода, къде работеше клиентът ми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Работеше на кантар, на Митнически пункт Лесово.

АДВОКАТ О. – Нямам въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ О. – Твърдя, че моя доверител през м.март 2016г. не е работил на Митнически пункт Лесово до уволнението му, като от месец март 2016 до 22.08.2016г. е бил на работа на Митнически пункт Капитан Андреево, а от 22.08.2016г. до връчване на оспорената заповед е бил на 7-месечен курс в Агенция „Митници“, за което представям договор за базов курс за обучение. В случай, че ответната страна оспори обстоятелството, че от м.март 2016г. до 22.08.2016г. доверителят ми не е работил на Митнически пункт Лесово и в случай, че ответната страна оспори факта, че не е работил на Митнически пункт Капитан Андреево, който период е обхванат от периода 22.08.2016г. до прекратяване на служебните му правоотношения, то моля да назначите експертиза, която след като провери графиците за работа и отчетните форми за присъствие на служителите на Митнически пункт Лесово и Митнически пункт Капитан Андреево, да даде заключение по въпросът дали от м.март 2016г. до прекратяване на служебното правоотношение с оспорената заповед е работил на Митнически пункт Лесово и съответно дали е работил на Митнически пункт Капитан Андреево, а след това на обучителен курс.

Експертизата трябва да изследва периода от месец март до януари. Това са много документи и за това считам, че вещо лице би могло да ги изследва тези документи.

ЮРИСКОНСУЛТ М. Отчетните форми са по големи по обем.

В интерес на истината не оспорваме обстоятелството, че е изпратен от месец август 2016г. до получаване на заповедта на курс, но с оглед твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, искаме да си извършим нашата проверка и да ви предоставим тези графици, всъщност не графиците, а присъствените форми.

Местеното от един пункт на друг пункт става със заповед по чл.6 и считам, че освен графиците, присъствените форми, следва да се представи и заповедта, с която е разпределен на Митнически пункт Капитан Андреево.

АДВОКАТ О. – Твърдя, че от началото на м.март 2016г. не е работил на Митнически пункт Лесово.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от отчетни форми за явяване на работа, както и съответните графици и заповеди, въз основа на които жалбоподателят евентуално е бил преместен от един митнически пункт в друг, за периода от началото на м.март 2016г. до датата на връчване на обжалваната заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – За курса не оспорваме.

АДВОКАТ О. – Реално от 22.09.2016г. доверителят ми е бил на курс. Представям списък за разноски.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

               

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017г. от 9.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.47 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: