ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 424 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Р.К., редовно призован, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ М.Л.– младши полицейски инспектор при Пето РУ към ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от И.Р.К. против Заповед за задържане на лице 3388зз-51/13.02.2018 г., с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа.

Адв. П.: Поддържам жалбата и приложените към нея доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ответникът:  Жалбата считам за неправилна, а заповедта намирам за обоснована и законосъобразна. Няма да представям други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. П.:  Уважаеми г-н председател, считам, че заповедта е незаконосъобразна както на формални основания, така са и нарушени материалноправните разпоредби на ЗМВР. В самата заповед липсват два от императивните реквизити, които са вписани в ЗМВР, а именно правото му на мед. помощ и правото му на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане. Това нещо го няма в бланката на заповедта, която е издадена при ареста на жалбоподателя. Това е съществено нарушение на ЗМВР и само на това основание съдът може да отмени незаконосъобразната заповед. На следващо място няма никакви доказателства, представени по делото, на какво основание се задържа моят доверител, т.е. нито едно доказателство за това, което е вписано – кражба на каса, и което се твърди в заповедта. Разпит на свидетел или каквото и да е доказателство, което да сочи по някакъв начин защо той е спрян и задържан със заповед за 24 часа, държан в ареста цяла вечер без да се извършват никакви процесуално-следствени действия с него и в крайна сметка е освободен, като е вписано – отпаднало основание. Считам, че това е незаконосъобразно, следва да има конкретни доказателства, за да бъде лицето лишено от свобода, ограничено свободното му предвижване, както е станало в случая.  Моето предположение е, че доверителят ми просто е задържан, тъй като е познат на полицаите от Пето РУ гр. Бургас като криминално проявен, но не това е писано в основанията на заповедта, а конкретно съмнение за кражба на каса. Нещо, което не е доказано и до момента няма абсолютно никакви процесуално-следствени действия, извършени в тази насока, нито е привлечен като обвиняем, което доказва, че заповедта е незаконосъобразна, както и неговото задържане. Моля да отмените заповедта като такава. Не претендираме разноски по делото.

 

ответникът: Моля заповедта да бъде потвърдена. Смятам, че не са допуснати нарушения при изготвянето й. На лицето са представени както правото на тел. обаждане, така и правото на мед. помощ. В декларацията за правна помощ има попълнено дали желае или не.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: