ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: Р. ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 424 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ П.А.М., редовно уведомен, явява се лично и с адв. Р. и адв. А., с представено по делото пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

         Явяват се свидетелите Р.Т.К., С.Н.К. и А.И.В..

         За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

         По хода на делото:

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

        

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ.

В закрито заседание на 21.03.2015г. съдът е допуснал до разпит посочените трима свидетели, които са доведени за днешно съдебно заседание от органите на ГД “Охрана“ и в момента се намират в специалните помещения на съда, но предвид обстоятелството, че са осъдени на лишаване от свобода, с оглед гарантиране на сигурността им и за целите на охраната, ще бъдат водени за разпит един по един.

На 27.04.2015 г. ответникът е представил писмен отговор, препис от който е връчен на ищеца. В писмения отговор ответникът е направил правни твърдения относно допустимостта и основателността на иска, както и е представил като писмени доказателства – становище изготвено от И.Л.-ИСДВР, седмичното меню за периода 17.03.-23.03.2015г., медицинска справка на ищеца и медицинския му картон. Не е представен препис от затворническото досие на ищеца, като в отговора на исковата молба е направено възражение, че същото представлява конфиденциална информация, по делото не е посочено какви факти ще се установяват с него и с това доказателствено искане затворникът цели да притежава материалите от досието си. От своя страна ищецът, чрез своите процесуални представители на 05.05.2015г. е представил писмено становище по отговора на исковата молба, с което е представил писмени доказателства.

 

АДВ. А.: От името на моя доверител поддържам исковата молба ведно с направените уточнения. Представили сме становище в отговор на писмения отговор на исковата молба. Ще се ползвам от представените доказателства от ответника.

АДВ. Р.: Присъединявам се към казаното от адв. А..

ПРОКУРОРЪТ:  Исковата молба е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Моля да приемете представената административна преписка като доказателство по делото.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите.

 

Съдът ВЪВЕДЕ в съдебната зала свидетеля Р.Т.К., на който СНЕМА самоличност както следва:

Р.Т.К.  - ** г., българин, български гражданин, семеен, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Бихте ли разказали в какви помещения сте настанени, има ли в тях течаща вода, тоалетна, по колко души сте настанени в една килия?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: В момента сме настанени в една килия заедно с П.. Общо 22 човека сме. Течаща вода и тоалетна няма. Използваме кофи за тоалетна. Заключени сме над 12 часа в денонощието. Прозорците в помещението са три броя, от които почти не влиза дневна светлина. Размерът на прозорчетата е с 0.50 см на 1.00 метър, с решетки и мрежа. Последното, което направиха на вратата на килиите, тъй като имаше малко прозорче, то беше заварено, но не знам по какви причини. През нощта нямаме осветление в килията. Единственото осветление влизаше през това прозорче. Кофата е оставена до вратата. Няма никаква светлина. Ритаме я и миризмата е отвратителна. Ритаме я, защото няма светлина. Когато уринират, не могат да уцелят кофата. Зимно време прозорците не са уплътнени и студът е невероятен. А лятно време единствената вентилация ставаше през това прозорче, което в момента е заварено.

Няма никаква течаща вода. Банята, която използваме дори и миналата седмица имаше един душ, който работеше за 170 души. По принцип има 4 броя, от които работи само един. Времето за къпане на 170 човека е 3 часа. Топла вода имаме два пъти в седмицата. Осветлението в килиите естествено не влиза през тези прозорчета, тъй като има простори, на които има дрехи. Леглата са на три етажа. Помещението е с размери 22-24-27 кв. метра. Като сложите легла и шкафове и всички когато за проверка слезем от леглата, не можем да се разминем.

Дават по един сапун на месец. За стирка за пода почти изобщо не можем да говорим. Дават 2-3 за целия коридор. Те ги взимат за столовата. Препарати не съм виждал откакто съм в затвора от 1 година. За изпиране на дрехите купуваме от лавката прахове, за да се изперат и да се прострат в килията. Има 4-5 простора и трябва да се навеждаш, защото е като Бейрут може би. Има и изпарения. Аз не съм пушач, а съм в стая с 21-22 пушачи. Въздух почти не стига вечерно време. В помещенията не може да се говори за никаква хигиена. Като няма стирки и препарати за каква хигиена да говорим. Иначе има отговорници за хигиената.

За спалното бельо един път в седмицата има график за пране, което е невъзможно. Първо бельото го връщат недобре изпрано, след това го носят в един чаршаф и всеки си търси неговото. Ако си дадеш нещо за пране, след това не можеш да го намериш. Постелъчно бельо не осигуряват от затвора. Дават дюшек, възглавница и ако искаш одеало. Столовата е приблизително за около 170 човека. Бройката се мени. Масите са метални. За столовата няма препарати. Почиства се с един парцал и се бърше със стирка.

Почистването се извършва от отговорници в столовата. В момента килиите са пълни с гризачи и мишки. Няма някой, който да не е пострадал и да не му са изядени дрехи и обувки от гризачи. Влизат в шкафовете и по леглата. Забранени са капани и  отрова. Веднъж напръскаха, но не видях да има умрели мишки. Има хлебарки и дървеници. Има хора, които ги извеждат на лекар, защото са изхапани от дървеници. За последно беше пръскано преди 4 месеца за мишки и оттогава нищо не е пръскано.

            АДВ. А.: Моля да бъде предявено на свидетеля седмично меню.

         Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля седмичното меню.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ К.: Грамажи почти не се спазват. Държа да се направи справка в лечебницата кое лекарство се търси най-много. Това е за киселини в стомаха. Всички страдат от киселини. Когато има макарони, те са като тесто. Не може да се яде. Няма сирене, нито захар. Единствено баничката и кифлата са така – дават ги запечатани. Готвената храна когато е боб и леща - става за ядене. Оризът е на топка. Всичко друго не е вкусно и не може да се яде. От една година почти не съм ял нищо оттам.

Фактът, че по коридора реват всички и търсят хляб да се доядат, става ясно, че храната не е достатъчна. Един хляб на четири беше разделен преди, а сега на пет.

         Когато влезе едно такова младо момче като него в затвора, качва се горе, дават му дюшек и възглавница, след което го свалят в коридор, пускат го през една врата – решетка, затварят я след него и никой не мисли какво става с него. В една килия има рецидивисти с доживотна присъда, има за първи път, има и за минимални произшествия, за катастрофи. Един с доживотна присъда ако му скимне нещо, може да причини насилие. На колко ще го осъдят?

         Медицинското обслужване е със записване. Има два пъти в седмицата външен лекар, а през другото време има фелдшер и зъболекар, при който не ми се е налагало да ходя. Лекарят сам казва, че ако е бил добър лекар, нямаше да е в затвора. Медицинското обслужване е под всякаква критика. Не дай боже да стане нещо. За мен лично са викали бърза помощ няколко пъти.

 

         В съдебната зала влиза юрисконсулт Ч. – пълномощник на ответника.

 

         Съдът ВРЪЧВА становище по отговора на исковата молба, докладвано в днешното съдебно заседание.

 

         Съдът ЗАПОЗНА пълномощника с извършените до момента процесуални действия.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ К.: Нито едно от условията, които ни се полагат, не ни са осигурени.

         Аз също съм ищец по друго дело и имам представа какво е отговорила администрацията на затвора.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: Някога видели ли сте тези фелдшери да проверяват качеството и количеството на храната?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: В нашия коридор фелдшерите не са влизали.

Осветлението – имаше само две крушки в цялото помещение, но след многобройни жалби от наша страна сложиха 4 броя.

         Мисля, че съвсем отрицателно и зле условията на живот се отразяват на моята психика. В помещението трябва да легнеш или прав, не можеш да седиш. Единствено можеш да излезеш в коридора или 2 пъти по един час на разходка. Вратата на тоалетната не се затваря и миризмата в коридора е отвратителна. В 19:15 часа ни заключват. Затварят, за да може да се почисти коридора и отварят в 06:10 часа сутринта, след което в 07:30 сутринта ни затварят до 08:30, след което в 17:15 часа ни затварят вечерта до 18:15 часа за третата проверка. Това означава, че 12-13 часа през деня сме затворени.

         Долу направиха нов арест, който струвал 30 000 лв. Смятам, че тези пари не, че не достигат, а се крадат. Понеже се прави ремонта от затворници, казаха, че са отишли в Д., за да изкъртят врати и тухли, за да направят ремонта в затвора.

         АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         АДВ. Р.: Нямам въпроси към свидетеля.

        

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Вие откога познавате ищеца?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Ние сме в едно помещение от около 7 месеца. Може и повече да са.

         Този човек е претърпял всички унижения, които търпим и ние. Налага се да ходи вместо в тоалетна в кофа, при наличие на 20 човека. Банята е по същия начин. В един момент влизат вътре по 15 човека при наличие на 1 душ.

         Аз съм бил свидетел всеки божи ден той да уринира в кофата, в продължение на 7 месеца.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Кой приготвя храната в затвора?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Затворници я приготвят храната.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Откъде знаете, че няма препарати за почистване?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз не съм видял някой да донесе препарати и да ползва препарати за почистване на масите в столовата.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Кой почиства вашата килия?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Нашата килия и столовата трябва ние да си ги почистваме, но няма препарати. Никой не дава стирки и препарати.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Вие лично искал ли сте препарати?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Много пъти.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Писал ли сте жалби?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Много пъти съм питал отрядния, но е казвал, че няма и това е.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Казвате, че на прозорчетата на вратите има капаци, които са заварени?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Да, от няколко дена са заварени.

         Зимно време когато са отворени, течението е жестоко. През лятото влизаше въздух. Сега нито светлина, нито въздух. В момента сме ги отворили прозорците. При 20 градуса температура и при 22 човека, не може да се диша. Няма климатизация и вентилация.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: В шкафчетата, които са в килията, затворниците държат ли хранителни продукти?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Когато има свиждане се полагат хранителни продукти и ги държим тези продукти в шкафчетата.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Знаете ли за някакви заболявания на ищеца и има ли нужда от медицинско обслужване?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Мисля, че ползваше лечебницата. Беше нахапан от дървеници. Имаше стомашни проблеми с храната.

        

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Вашият иск по ЗОДОВ на същите основания ли са?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Аз имам и други основания – здравословни. Но по принцип сме в едни и същи условия.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Ищецът свидетел ли е по вашето дело?

         СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не е свидетел.

 

         Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше изведен от залата.

 

         В залата беше ВЪВЕДЕН свидетелят С.К..

         С.Н.К. – ** г., български гражданин, неженен, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК,

         Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: С П. сме в една килия.

Аз също водя такова дело. Запознат съм с обстоятелствата.

Казват, че приблизително е 24 кв. метра килията. До обяд бяхме 22 човека и освободиха 1 от осъдените и останахме 21. Леглата са на два и три реда. Само две легла са на два реда. Наричаме ги „вишки”. Другата част от оборудването е железни шкафове. Няма място за всеки. В едно шкафче сме по 2-3 човека.  Осветлението е с 4 обикновени крушки, които са с фасунки. Има три прозореца горе до тавана. Височината на помещението е около 3 метра. В горната част има 3 прозореца. Размерът е 70/40 см. Имат решетка и мрежа. Отварят се навътре. Зимата не е студено, но често се случва да протичат радиаторите и се наводнява помещението. Това не е проблем в сравнение с мишките, дървениците и хлебарките.

След затварянето на помещенията нощно време, за тоалетна използваме обикновени кофи. Те са две кофи за 20 човека. Няма течаща вода. Всеки вторник и четвъртък след обяд е времето за къпане, като банята е в коридора до тоалетната и е за целия коридор. Има 3 душа, направиха ги 4, но работят два, а много рядко 3 душа работят. В банята се къпят 140-150 човека. Топлата вода я пускат в 13:00 часа и я спират в 17:00 часа всеки вторник и четвъртък.

Храната е носят отдолу в алуминиеви съдове. Имаме бакари. Имаме нещо като столова и в нея не можем да се съберем целия коридор. Две цели килии трудно се събират. По принцип носим храната в килиите. Там нямаме столове и стоим на обърнати кофи.

Хлябът не ни е достатъчен. Един хляб го режат на 5 парчета. Не ни стига. Закуската е добра. Един път в седмицата е баничка, друг ден е кифла, друг ден е халва. Обедната храна днес е риба скумрия. Трябва да е пържена, но се получава, че е варена.

Медицинско обслужване аз лично не съм ползвал, защото там трябва да се разболяваме по график. Вторник или четвъртък е за нашия коридор възможността да посетим лекар. Наскоро трябва да ходя на зъболекар, но не знам как ще стане.

Аз познавам П. от месец декември 2014 г. Не знам той да е имал някакви медицински проблеми.

Когато имаме настинка или грип ни лекуват с аналгин. Ако ни изпишат други лекарства, трябва да ги закупим отвън, да ги докарат на първи пост или на свиждането, да ги прегледа лекаря, всъщност това го правят старшините, но ако лекарят ги одобри, ни ги дават. В затвора трябва да разполагат и с други лекарства освен аналгин. Аз бях нахапан от дървеници. Дадоха ми 4 малки хапчета - не знам какви бяха и ми изстискаха на картон мазило, за да се мажа.

За първоначалния медицински преглед при мен е малко по-различно. Първо влязох в затвора в гр. Варна и после ме преместиха, но нито във Варна, нито в Бургас ми правиха преглед.

Ако някой се разболее извън дните, които са определени за съответния коридор за посещения при лекар, той заявява искането си за отиване при лекар и се записва. Аз имах голям проблем с дървениците. Бях се подул целия, отрядната когато ме видя каза, че трябва да отида до лекар и каза, че ще говори с лекаря. Това беше петък преди обяд. В 16:00 часа я попитах дали лекарят ще ме прегледа, а думите на отрядната бяха: „Моля ти се оживей до понеделник! Тогава ще те прегледа, защото лекарят няма възможност днес!” Имам проблем сега със зъбите и не знам как ще става. Казват, че наричат зъболекаря „заварчика”.

Познавам човек от нашия коридор, който ходи три пъти в седмицата на хемодиализа. Човекът е възрастен. Познавам от съседната килия един човек, на който всеки ден на обяд му дават хапчета. Той е бивш наркоман. Не знам какви са. Не знам дали администрацията на затвора осигурява лекарства на такива хора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Чули ли сте скоро за смъртен случай на младо момче в затвора поради ненавременна медицинска помощ?

СВИДЕТЕЛЯТ: Не, не съм чул, тъй като аз последния месец бях във варненския затвор. Може тогава да е станало и затова да не знам.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше ИЗВЕДЕН от залата.

 

 Съдът ВЪВЕДЕ в залата свидетеля А.И.В., на който СНЕМА самоличност както следва:

А.И.В. – ** г., български гражданин, вдовец, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: С П.М. сме от съседни килии. Аз го познавам от тази зима.

Условията в моята и в неговата килия са идентични. В нашата килия в момента сме 22 души, разположени в около 24-25 кв. метра. Височината е долу-горе на около 3 метра. В нашата килия са 3 прозореца. Осветлението е слабо. Двете крила заедно на прозорците са 70 см. Прозорците се отварят.

Осветлението се състои от 3 лампи - ел. крушки. Във вторник и четвъртък когато сложим пране, не се вижда нищо. Леглата са на три етажа. Аз имам шкаф, но няма за всеки. По двама, по трима са на едно шкафче.

Има една стирка за почистване. От коридора се влиза в килията. Хлор слагат на тоалетната. За тоалетна ползваме вечер кофа. Няма течаща вода в килията.

Правим почистване два пъти в месеца. Не сме направили организация за почистване на килията. В месеца правим по веднъж почистване. Дават ни по един сапун на човек. Който може да си позволи да си купи, си купува. Аз мога, защото съм пенсионер, но други не могат. Някои хора не могат да си купят бикче-та, за да се обръснат. Ние помагаме. Банята се ползва във вторник и четвъртък от около 160-170 човека. След 12:30 часа пускат душа и към 17:00 часа спират топлата вода. В банята има поставени 4 душа, но не стига водата. Някой път работят по 1-2 душа. Трагедия с една дума.

Храната е под всякаква критика. Аз например почти не вечерям от храната на кухнята. Аз съм с хроничен гастрит и получавам киселини и гадене. Купувам си мляко и кифли от лавката. Благодарение на пенсията. Искам да кажа, че за някои хора тази храна може да се счита и за добра. Например някой, който ходи по кошовете, но моето мнение е, че храната не става. Искам да направя едно предположение. Ако се отвори едната стена на затвора, може би 55 % от затворниците няма да избягат.

Относно медицинското обслужване - нямаме право да се разболяваме освен понеделник и четвъртък. Аз съм претърпял операция, но ще кажа по моето дело. Ако се разболееш в другото време когато няма лекар, е проблем. Не те приемат, не си записан, не те приемат, тъй като не е ден.

Разликата е в това, че ако човек се разболее ако не е в затвора, може да отиде на друг лекар, а аз в затвора не мога да отида на друг лекар.

В нашия коридор имаше един случай скоро. Изведоха го от килията. Аз говоря не за този случай, а за друг случай, но имаше едно момче наскоро почина или от инсулт или от инфаркт. Не съм запознат, не е от нашия коридор.

Когато постъпих в затвора ми направиха само картон. Не ми е извършван медицински преглед. Когато бях минал медицински преглед бях с мнение за планова операция.  На другите не се прави първоначален преглед. Нямам информация.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Има ли момент когато на постъпилите в затвора се попълват документи от какво боледуват?

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз когато дойдох в ареста, имах увеличаване на левия тестис. Заведоха ме в София, в болница, но не ме оперираха. Оперираха ме след това в гр. Бургас. Когато дойдох в Затвора – Бургас, първо никой не ми обръщаше внимание. Фелдшерът каза, тъй като е планова операция може и след 5 години. Оперираха ме на 18.04.2013 г.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше ИЗВЕДЕН от залата.

 

АДВ. А.: Не държим на представяне на затворническото досие. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по отношение постановеното определение № 633/16.03.2015г., в частта му с която е задължил ответника да представи препис от затворническото досие на ищеца, съдът при повторна преценка на релевантните обстоятелства намери, че същото представлява конфедициална информация и ищецът не е обосновал какви факти ще установява с него, поради което следва да отмени предходното си определение и да отхвърли това доказателствено искане.

Водим от горното, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение № 633/16.03.2015г., постановено по настоящото дело, в частта с която е задължил ответника да представи препис от затворническото досие на ищеца.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВ. А.: Моля да се произнесете с решение, с което да уважите исковата претенция по посочените основания в исковата молба и да ни присъдите разноските по делото.

Ще представя подробна писмена защита, за което моля да ни бъде предоставен срок.

АДВ. Р.: Присъединявам се към казаното от адв. А..

         ИЩЕЦЪТ М.: Поддържам това, което казаха адвокатите.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да отхвърлите исковата молба. Искам да кажа, че наистина по делото има два безспорни факти, които не споменахме. Наличието на кофа за удовлетворяване на нуждите вечер и липсата на течаща вода, които са безспорен факт.

Свидетелските показания бяха подробни разкази на свидетелите кой как се чувства, как изглежда неговата килия, но никой не каза как се е чувствал ищецът. Моля да вземете предвид тези свидетелски показания, тъй като изискванията на чл. 1 от ЗОДОВ има изисквания за три кумулативни предпоставки законосъобразни действия или бездействия. Не беше доказана неимуществена вреда, която да е претърпял ищеца. Разбрах за заболяванията на свидетелите, но какво е претърпял ищеца не разбрах. Намирам за прекомерно адвокатското възнаграждение. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми дадете срок за представяне на писмена защита.

ПРОКУРОРЪТ:  В конкретния случай безспорно се установи, че в килията, където е настанен ищецът, няма течаща вода и тоалетна. Липсата на тези обстоятелства водят до унижение на затворника, който е изложен пред погледите на всички ползвайки вместо тоалетна, кофа.

В другата си част относно иска за недостатъчна площ считам, че жалбата е основателна, тъй като съобразно разпоредбата, която посочва за 4 кв. метра за затворник, но същата влиза в сила през 2019 г. Освен това считам, че международната конвенция няма пряка обвързваща сила по отношение на ГД „Изпълнение на наказанията”, тъй като се явява второстепенен разпоредител на бюджетни средства. Относно хигиената това, което чухме от свидетелите, тя се изпълнява изцяло от самите затворници, но не чухме някой от тях да е искал съответни средства за хигиенизиране. Следва да признаем обстоятелството, че наистина условията в затвора са лоши, което е наличието на мишки, хлебарки и дървеници. В този смисъл бяха показанията на тримата свидетели, но видно от техните показания медицинска помощ не е била оказвана от служителите в затвора. С оглед на казаното освен това, което искам да отбележа при решаване на въпроса относно размерът на уважаване на иска следва да отчетете и личната заинтересованост на свидетелите от изхода на делото, тъй като същите са ищци срещу държавата по същия въпрос. Считам, че следва да уважите и направената искова претенция както вече казах по отношение на липсата на течаща вода по справедливост, съобразно практиката на административния съд по този въпрос и в един разумен размер.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

         ДАВА 10-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: