ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 423 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 15:25 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Х.Т.Т. - старши полицай при второ РУ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх. № 5448/26.05.2016г. от Второ районно управление при ОД на МВР Бургас, с приложено към него удостоверение  рег.№251р-13936/25.05.2016г. на началник сектор „Човешки ресурси” в уверение, че ответника е държавен служител и към 11.05.2015г. е заемал длъжността „Младши полицейски инспектор в група „Териториална полиция“ към сектор „Охранителна полиция” при Второ районно управление  към ОД на МВР Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Запознати сме с постъпилото удостоверение. Да се приеме.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се приеме представеното удостоверение. Водя допуснатите свидетели, които се намират извън съдебната зала. Моля да бъдат разпитани днес.

 

АДВОКАТ К.: Да се разпитат допуснатите свидетели.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното удостоверение рег. № 251р-13936/25.05.2016г. на началник сектор „Човешки ресурси”, като доказателство по делото.

 

Съдът преминава към разпит на водения свидетели, които бяха въведени в съдебната зала и СНЕМА самоличността им както следва:                

 

Т.А.Р.- г.;

 

Г.Д.Д.- г.,

българи, български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Р., като СВИДЕТЕЛЯ Д. изведен от съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Работя във второ РУ при ОД на МВР Бургас. Работя там от 1993година. Към януари месец 2016 година, отново работех там. Работя като старши полицай към „Охрана на обществения ред”. Помня за случая на 18.01.2016г. Познавам Х.Т.Т.. С него бяхме екипаж от 19.00 часа на 17.01.2016г. до 07.00 часа на сутринта на 18.01.2016г. През нощта на този наряд първоначално се опитахме да спрем автомобил, мисля че беше лек автомобил „Нисан”. Опитахме се да го спрем на ул. „Шар планина“ в гр.Бургас, като към пресечката на ул. „Дунав“ вече спряхме водача на автомобила. Поискахме му документите., Когато поискахме документите с Томов бяхме заедно до автомобила. Водачът ни виждаше, имаше жестикулации от него, които показваха, че ни вижда, но няма да ни даде документите. Не отваряше и прозореца на автомобила. По-късно отвори прозореца и пак не пожела да даде документите. След това слезе от автомобила, отправи много обидни думи към нас, които не желая да повтарям. След като слезе от автомобила тръгна нанякъде. Самоличността му я установихме, след като му извършихме обиск. Намерихме свидетелство за управление на МПС. Спомням си, че се казваше М., но за фамилното име не се сещам. Видимо беше, че той е употребил алкохол или друго упойващо вещество. Държеше се напълно неадекватно. Беше висок около 175-180 см, нормално телосложение, физически здрав, 35-36 годишен. След излизането от автомобила, той падна на земята, удари си главата първо в бронята на колата и после в земята, това беше придружено с думите „сега ще видите Вие, аз ще Ви осъдя“. Затова го задържахме, защото почна да се самонаранява. Извикахме колегите от „Бреза 6” и патрул на КАТ за взимане на кръв за алкохол в кръвта. Те дойдоха след като водача беше излязъл от автомобила. Колегите от „Бреза 6” го държаха кой за краката, кой за ръцете за да не се самонаранява. Видимо беше, че е употребил алкохол, даже на по късен етап доколкото си спомням, той каза че е употребил алкохол, но отказа да даде проба за изследване. В джоба имаше найлонова пликче, така нареченото „джъмпер”. Това пликче, беше в  единия от джобовете на връхната му дреха. На по-късен етап се установи, че това е метамфетамин. Преди това дойдоха колегите, които се опитаха да направят полеви тест, но цирка беше същия – викове, обиди, мяташе се и това възпрепятства полевия тест поради което го отведохме във ІІ РУ. Лицето не беше освободено по време на нашето дежурство. Беше заведен в помещението за задържане.

 

ОТВЕТИКЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ К.:  Нямам въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят Р. беше освободен и напусна съдебната зала. Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Д., който беше въведен в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Към момента работя във ІІ РУ при ОД на МВР Бургас като старши полицай в група „Обществен ред”. Във ІІ РУ съм от около 3 години. Януари месец на 2016 година пак бях там на същата длъжност. На 17.01-18.01.2016г. бях на работа. Досещам се кое е лицето М.Г., тъй като оказвах съдействие на старши полици Р. и Христо Томов. Бяхме изпратени от дежурния на Дирекцията, тъй като лицето е било агресивно, не е изпълнявало техните разпореждания. Когато отидохме лицето беше задържано с белезници и стоеше до автомобила, който мисля че беше „Нисан”, сив на цвят. Това стана в ж.к. „Братя Миладинови“, мисля на ул. „Софийска“ в гр. Бургас. Лицето първоначално беше мокро, тъй като тогава валеше, беше доста студено, беше агресивен, не стоеше мирно на едно място, въртеше се и викаше. Белезниците бяха поставени на ръцете отзад на гърба му. Той крещеше, като казваше: „нищо няма да Ви дам, милиционери глупави, аз ще Ви оправя само, ми свалете белезниците” и други, но точно не мога да ги възпроизведа. Целият ни престой беше там може би около 40 минути. Ние отидохме след полунощ, т.е. на 18.01.2016г. рано сутринта. Като отидохме, гледахме да опазим лицето, очаквахме да има някакво посегателство срещу нас, бяхме го наобиколи, казвахме му да се успокои и да ни съдейства, да не е така агресивен. След това скочи на колене и падна на земята, като започна да удря главата си в асфалта, два пъти и много бързо. Лично аз вдигнах главата му и сложих ръката си, за да не се наранява. Ръката ми беше с ръкавица. Сложих ръката си на челото му и бях наведен близко до него. Той още преди да отидем ние се е самонаранявал и викал, крещял. Като отидохме лицето много миришеше на алкохол, беше като изпотен, въпреки че беше студено и по самото изражение, че е зачервен, изпотен и очите му доста червени. Виждаше се, че лицето е употребило алкохол. Много трудно го вкарахме в колата на колегата Томов и аз се качих при тях и го закарахме до МБАЛ Бургас за да му окажат медицинска помощ и оттам го закарахме във Второ РУ. В МБАЛ само го почистиха, имаше само охлузено по челото и не сме се бавили там.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля Д., който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Представям списък на разноските. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ОТВЕНТИКЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата и отмените заповедта за задържане на лице като незаконосъобразна на следните правни и фактически основания.

В заповедта е записано, че задържането на лицето е наложено, след като след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задълженията си по служба. Това е съдържанието на чл.72, ал. 1 т.2 от ЗМВР. В многобройната практика на ВАС е казано, че не е необходимо да е посочен текста или законовата норма, а правото на защита изисква лицето да бъде уведомено какво точно и конкретно не е направило или е направило, което е в противоречие с уреденото в закона негово задължение. В заповедта изобщо няма конкретизиране. Нещо повече, от разпитаните свидетели единствено Р. каза, опитахме се да спрем, което е в разрез на казаното от ответника по реда на чл.176 от ГПК, че той сам спрял. Но по важното е, че Р. каза лицето беше абсолютно неадекватно, като се твърди че е пиян, дрогиран, изпотен, да не уточнявам повече, но ако това лице не може да разбере това което му казваш е безпредметно да го правиш, но по важното е че по реда на чл.72, ал.1 т.2 от ЗМВР може да бъде предприета мярка ПАМ, с оглед конкретика, ако беше пиян, има си ред, ако е буйствал има си отделен ред за всяко нещо. Можеше едно УБДХ да се направи. В случая е задържан единствено само по показания на полицейски служители. Далеч съм от мисълта, че те лъжат, но следваше едни безпристрастни показания на не властнически оправомощени лица, да дойдат и кажат да това беше безобразие. Липсата на конкретни мотиви е основание за отмяна на така наложената ПАМ задържане по това основание. Други основания няма. Моля да уважите жалбата и ако я уважите да ни присъдите направените по делото разноски.

 

ОТВЕНТИКЪТ: Жалбата е неоснователна, защото първо ние служим на едно общество глухо и нямо за проблемите извън дома му. Далеч съм от мисълта, че няма очевидци. Ако задържането беше нещо неправомерно, със сигурност щяха да се намерят снимки и видео и да сме качени в интернет, или да бъдем показани в „Господари на ефира”, но очевидците на такива случай са винаги глухи и неми. Всеки се извинява, че не му се занимава с това, казват че нямат време, че работодателя няма да ги пусне от работа да свидетелстват. Да по чл.85, ал.1 и ал. 2 от ЗМВР, лице може да бъде задържано при съпротива на държавен орган и неизпълнение на разпореждане. Ако това е в друга държава, щеше да е по друг начин. Това е безобразие, консултирал съм се с доста адвокати и със синдиката на МВР, знам как се прави УБДХ, но трябва да имаме очевидци. Свидетели, имаше но не се показваха. Всичко стана под терасите на бл.42 и съм сигурен, че имаше много свидетели. Той беше неадекватен и пиян, ние му дадохме възможност за проверка за потвърждаване или не на това обстоятелство, но той отказа проверка с дрегер и кръв отказа да даде. М.Г. много добре ги знае тези неща, защото има и други преписка за каране в нетрезво състояние. Моля да потвърдите издадения от мен административен акт и отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:51часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: