ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 419 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от  юк.Б.  c  пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

ЮК. Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Настоящото разглеждане е свързано с искане от  процесуалния представител на жалбоподателя за допълване на постановеното решение с петитум, по силата на който ответникът да бъде задължен да заплати на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение съобразно приложимото материално право.

ЮК.Б.: Поддържам искането. Няма да представям доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе по искането със съответния съдебен акт.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: