ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 23.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети март                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 418 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Д.Г.Д. против Заповед № 07-532/28.12.2009 година на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Предоставил съм достатъчно доказателства. Считам, че няма какво друго да представя.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Моля да уважите жалбата ми.

В решението е посочено, че имам право да го обжалвам, като не е посочен срокът. Това за мен е форма, за да не го обжалвам, за да не ми се плати.

Преди няколко дни пак дадох молба с билети и служителката от Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Бургас, която приема документите, не знае, че трябва да се пише дата. Това е измислица, защото се чудят как да не ми дадат парите.

От министерството ми казаха, че няма проблем да спирам и да се прехвърлям на различни места, стига крайната точка да е гр. Петрич, което аз съм извършил и с печат и подпис го доказвам.

В потвърждаващото решение не пише, че билетите трябва да имат печат, тъй като се усещат, че това е незаконно и неправилно е записано в първото решение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: