ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 03.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На трети април                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 415 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.П.Г., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 76 от делото.

                  

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

Предвид факта, че делото е със сравнително нисък материален интерес, т.е. с акта са установени задължения за около 20лв. и като се отчита, че в жалбата не се съдържат твърдения относно предоставянето на услугите, моля този въпрос евентуално да бъде изчистен спорно или не е предоставянето на услугите включени в ТБО по отношение на гаража за 2014г. Искането правя и след като отчитам, че със същия жалбоподател има аналогично дело, също подсъдно на Административен съд гр.Бургас и в съдебно заседание жалбоподателят е заявил, че не оспорва предоставянето на услугите включени в ТБО. Не съм сигурен, но мисля че се отнасяше за 2015г.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалвания Акт за установяване на задължения по декларация.

 

Искането на юрисконсулт М. заявено в днешно съдебно заседание относно отделянето като безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството свързано с фактическото изпълнение на услугите включени в ТБО, съдът намери за неоснователно, тъй като за да се произнесе в претендирания смисъл необходимо е да бъде изслушано и становището на жалбоподателя.

От друга страна в жалбата жалбоподателят е направил доказателствено искане за ангажиране на допълнителни гласни и писмени доказателства, които не са конкретизирани, поради което съдът намира за необходимо да даде възможност на страната да уточни доказателствените си искания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя най-късно до следващото съдебно заседание да уточни по делото доказателствените си искания, които са бланкетно заявени в жалбата в част „Доказателствени искания“, т.2.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.06.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.21 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: