ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

КНАХ   дело    номер   415    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.20  часа се явиха:

 

За касатора – ЕТ „Зора – А.С.”, редовно призован, се явява А.С. лично и с адвокат Ц., която представя пълномощно.

За ответника по касационната жалба – Директор на РИОКОЗ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт П., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Ц. - Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Ц. – Поддържаме касационната жалба. Представям и моля да бъдат приети като доказателства по делото: Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни № Т025802533/15.06.2009 г. за павилион, Удостоверение за регистрация за обект за търговия с храни № Т022401699/30.06.2005 г. за класически ресторант и на предходния ползвател Удостоверение за регистрация за обект за търговия с храни № Т025802533/19.12.2008 г. за павилион, Списък на групите храни контролирани от РВМС и РИОКОЗ. Поддържам искането за събиране на гласни доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам жалбата. Няма да соча писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент и в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Относно искането за събиране на гласни доказателства считам същото за недопустимо в това производство. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл.219, ал.1 от АПК  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на касатора за събиране на гласни доказателства.

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ц. - Моля да уважите жалбата на моята доверителка и да отмените решението на Районния съд както и издаденото наказателно постановление. В жалбата е посочено какви са нарушенията, само ще маркирам. наказващият орган, че не е съобразил обстоятелството, че павилиона и ресторанта са в един имот. В ресторанта се изготвят всички предлагани продукти, а в павилиона се продават само готови продукти, които само се затоплят. Не зависимо, че административните адреси на два обекта са различни, фактически те се намират в един имот, единият на едната улица, другият на другата улица.

Ще представя писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Моля да оставите без уважение жалбата като необоснована и недоказана. Считам решението на Несебърския районния съд за обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Намирам за безспорно доказано извършеното от касатора административно нарушение по чл.15 ал.1 от ЗХ, поради което решението на първоинстанционния Несебърски районен съд и потвърденото с него наказателно постановление се явяват обосновани и законосъобразни. Ще ви моля за решение в този смисъл.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: