ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер   414   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.45 часа се явиха:

 

Касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Постъпило е писмено становище с вх. № 2688/30.03.2010 г. от адвокат Е.Ж. процесуалния представител на ответника Р.С.Д., в което се излагат аргументи в подкрепа на тезата за законосъобразност на постановения първоинстанционен съдебен акт.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Намирам, че оспореното пред Вас решение на първоинстанционния Несебърски районен съд е поставено при неизяснена фактическа обстановка. За да постанови своят съдебен акт Несебърския районен съд е приел, че в хода на съдебното следствие не са събрани безспорни доказателства по отношение на авторството на допуснато административно нарушение. В този смисъл считам, че Несебърския районен съд не е събрал всички възможни и относими доказателства с цел изясняване на фактическата обстановка. От приложената по делото докладна записка се установяват имената и ЕГН на другият участник в ПТП, а именно – К.К. От докладната записка са посочени имената и ЕГН и на друго лице, пътувало с нарушителя, а именно С.Г. Считам, че тези двама свидетели са свидетели-очевидци и техните показания са били от съществено значение за изясняване на фактическата обстановка. В мотивите на оспореният акт Несебърския районен съд е приел, че липсват данни, по които могат да бъдат намерени и разпитани тези свидетели. Аз не споделям тези изводи на съда, в случая са посочени както трите им имена така и ЕГН-тата, които данни са достатъчни, за да се издирят тези двама свидетели-очевидци на нарушението и изслушат. В тази връзка считам, че така постановено решението на Несебърския районен съд е неправилно и необосновано, поради което ще Ви моля да го отмените като върнете делото на друг състав от Несебърския районен съд за събиране на относимите към спора гласни доказателства.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: