РЕШЕНИЕ

 

                  845                            дата 30 април 2018г.                     град Бургас

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 19 април 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                     2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: К. Л.

Прокурор: Христо К.

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 413 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

             Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на С.К.К. *** против Решение № 55/12.01.2018г. постановено по НАХД № 3676/2017г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-7779-000300/23.06.2017г. издадено от началника на Районно управление - Камено към ОД на МВР – Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

 Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Касаторът излага и доводи за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление, като счита, че неправилно е ангажирана отговорността му на соченото основание, тъй като настъпилото ПТП било вследствие на т.нар. „аквапланинг“, поради течаща по пътното платно дъждовна вода. Счита също, че в процесното НП липсват изложени мотиви. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се явява лично и поддържа жалбата.

Ответникът по касация  не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на  жалбата поради немотивираност на решението.

Касационният жалбоподател К. е санкциониран за това, че на  01.06.2017г., около 15.20ч., в община Камено, на път автомагистрала „Тракия“, на км339+600 в посока гр.София, при управление собствения си лек автомобил „Хюндай Туксон” и поради движение с несъобразена скорост с атмосферните условия, а именно проливен дъжд, е излязъл вляво от пътното платно, с което предизвикал пътнотранспортно произшествие в еластичната ограда, с настъпили материални щети по автомобила. На водача е съставен АУАН за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2 от с.з. му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Наказателното постановление е потвърдено от съда, като е обоснован извод за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на водача на соченото основание.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

Съгласно чл.20, ал.2 от ЗДвП, водачите на ППС са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. Съгласно чл.179, ал.2 от ЗДвП, който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал.1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер на 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Възраженията на касатора, поддържани и пред настоящата инстанция, касаещи установената фактическа обстановка, в частност причините за настъпване на ПТП и констатациите на контролните длъжностни лица за пътната ситуация, настоящият състав намира за неоснователни. Касаторът възразява, че течащата по пътното платно дъждовна вода е станала причина за настъпване на явлението „аквапланинг“ и е причинила процесното ПТП. В случая е безспорно установено, че атмосферните условия и състоянието на пътя са изисквали К., като водач на лек автомобил, при избиране на скоростта на движение да се съобрази с поройния дъжд и залятото с вода пътно платно. Следвало е да съобрази скоростта с конкретната ситуация на пътното платно, така че при необходимост, водачът да не е лишен от възможността да предотврати евентуалното ПТП. Неоснователни са релевираните в касационната жалба доводи досежно допуснато съществено процесуално нарушение при издаване на НП. В АУАН и в НП са описани в достатъчна степен всички елементи от състава на административното нарушение и няма съмнение, че тези факти индивидуализират в достатъчна степен нарушението от обективна страна, поради което и не се констатира твърдяната неяснота на фактите, респ. няма основание да се счита, че е налице нарушено право на защита. При съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, като същите съдържат изискваните в чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН реквизити. Правната квалификация по чл.20, ал.2 от ЗДвП е прецизна и в съответствие с текстовото описание на състава на административното нарушение.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55/12.01.2018г. постановено по НАХД № 3676/2017г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: