ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 412 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Понтеко Вали” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Р., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата и доказателствените искания, които съм оформила в нарочна молба, която представям. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата да се приемат приложените към преписката доказателства.

По отношение на искането за допускане на експертиза, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените от него въпроси, формулирани в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от жалбоподателя в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 550 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.09.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: