ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 10.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 410 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.М.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Дуков.

Явяват се свидетелите С.С.Л. и И.Д.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С.С.Л., като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

С.С.Л. – ** г., български гражданин,  осъждан, без родство със страните по делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Познавам се с К. от месец януари 2016 г. Влязох в затвора в VІ-та група, в групата, която беше К.. Килията, която обитавахме № 213 беше доста пренаселена. Около 20 човека бяхме. Един излиза, друг влиза. Килията беше не повече от 17 кв. метра. Имаше три вишки. Това е доста опасно, защото е високо. В килията имаме две прозорчета и тези вишки са пред тях. Не влизаше никакъв въздух. Облекчавахме се в кофи. Имаше влага, мухъл, просторите бяха вътре в килията, колкото нямахме място. Когато се простряха дрехите, ставаше влажно.

Имаше мишки и дървеници. Бяхме нахапани. Тоалетните бяха в коридора - само 4 клетки за 120 човека. Имаше в банята 2 душа, от които единият не работеше - за 120 човека.

 Където се раздаваше храната имаше влага, плъхове, мишки, хлебарки. Лично аз съм раздавал храната и знам в офиса какво беше. Храната е ниско калорична. Нямаше порцията месо 80 грама. Пилето беше сварено, с някакви кожи, с пера. Намирали сме пирони в манджата, парчета дърво, хлебарки лазеха по хляба. Нещо ужасно е.

Всеки петък ни дават банички, които са като гума. Не ни правят банички. Носят ги отнякъде. Ден преди да изтече срокът, тогава ни ги дават. Примерно в петък ни ги дават, а срокът изтича в събота.

Прозорците в килията са малки, няма директна светлина. Не могат да се отворят. Имаше кепенци на вратите, които са ги заварили.

Нощно време ни затварят в килията, която е малка и толкова много хора в една кофа се облекчаваме, мирише.

През деня си седим в килията. Няма в коридора никаква зала за каквото и да е било, няма клуб. Имаме каре. Едното каре е 1 час, а другото каре е 40 минути.

Парното го пускат за около 20 минути преди обяд, след обяд 20 минути и вечер за около 20 минути. Това е парното.

Топла вода има в седмицата два пъти от 13.00 часа до 16.00 часа. Не могат да се изкъпят 120 човека за това време. Само във вторник и четвъртък има топла вода.

Дюшеците са стари. Те са пълни с дървеници. Възглавниците също са стари. Имаше нови, които не ни ги дават.

Знам, че ищецът имаше болки в гърба. Не можеше да спи вечерта. Ходи в медицинския център, но никой не му обръщаше внимание. Имаше проблем дори и с рамото. Някакъв ад е в затвора. Лятно време няма никакъв въздух. Аз също имам проблеми и по 3-4 пъти на ден си ползвам помпичката, защото съм астматик.

 

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

ИЩЕЦЪТ А.: Нямам какво да кажа.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

В залата влиза свидетелят И.М..

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

И.Д.М. – ** години, български гражданин, осъждан, без родство със страните по делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Ние с К. сме в една килия № 205, на втори етаж. В нея сме 25 човека.

Не можем да се изкъпем. Има дървеници. Когато вечер ползваме кофата 25 човека, става много пълна. Поисках от майка ми да ми даде още кофи.

В чаршафите има мишки, дървеници, а като ни донесат салами и храна от свиждането, ги ядат мишките. Токът спира в 22.00 часа.

Вечер ни заключват в килиите към 20.20 часа.

На свиждането ми донесоха нови чаршафи, които станаха целите в кръв от дървеници. Ходих до казаните, за да ги хвърля, защото не ми трябваха тези чаршафи. Като спрат тока, влизат мишките. Ядат храната и сутринта я хвърляме в казана.

Двадесет и пет човека не можем да се изкъпем и да изперем. Не можем да спим, не можем да дишаме. Няма прозорци. Има мрежа и решетки и не можем да дишаме. Килиите са много малки. Спим на 3 вишки. Един човек падна от третата вишка и го закараха в болницата.

Дюшеците за нищо не стават. Не стават за спане. Миришат, мръсни са. От две години сме заедно с ищеца в една килия.

Хапят ме мишки и дървеници.

Лекарят не ми обръща внимание. К. го боли гърба, главата, не може да спи. Той е болен и аз съм болен. Вземаме хапчета. Отвън ни носят лекарства, но не ни дават да ги вземем. 

Храната е много гадна. Дават ни по една филийка хляб. Не ни стига храната. Дават ни по 350 грама манджа. Всеки ден така правят.

Не мога да се къпя.

Имаме телевизор, но токът спира в 22.00 часа, а когато има мач до 24.00 часа има ток.

Хвърляме храната, защото мишките я ядат.

Светло е в килията.

 

АДВ. К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

АДВ. К.: От справката, която е предоставена от затвора и от медицинската справка, която е изготвена д-р Х. пише, че доверителят ми е регистриран от психиатър и страда от личностно разстройство. Искам да се допусне съдебно-медицинска експертиза, за да го види лекар и да каже дали това се отразява на здравето и психиката му.

ИЩЕЦЪТ А.: Имам дископатия. Ходя с колан и четири години никой не ми е помогнал.

ПРОКУРОРЪТ: Аз не възразявам да се допусне исканата съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът по искането за експертиза  вече се е произнесъл в предходно съдебно заседание и не е необходимо назначаването на съдебно-медицинска експертиза.

 

АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ без уважение искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите претенцията на доверителя ми така, както е предявена с исковата молба.

Ще представя писмени бележки, в указан от Вас срок.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че претенцията е недоказана. Недоказани са и твърденията на ищеца за претърпените от него вреди от условията в затвора. От разпитаните в днешно съдебно заседание свидетели, същите дадоха показания за условията, при които изтърпяват наказанието „лишаване от свобода”, но същите не свидетелстват как са се отразили тези условия върху здравословното състояние на ищеца. Свидетелите твърдят, че ищецът се оплаква от болки в кръста, рамото и главата, но от показанията им не става ясно вследствие на какво конкретно е получил болки, от кога страда от такива болки, каква е степента на болката – обстоятелства, които следваше да бъдат доказани от ищеца за ангажиране отговорността на ответника, поради което считам, че исковата претенция следва да бъде оставена без уважение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок от днес на страните за представяне на писмени бележки.

  Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 14,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: