ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На трети октомври                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: Е.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 40 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ М.Г. Е., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б.c  пълномощно по делото.

 

Съдът констатира, че страна в производството е кметът на община Бургас – ответник. Едновременно с това настоящият докладчик констатира, че към настоящия момент се намира в правен спор с ответника в производството, по който е образувано адм. дело № 2278/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас. Докладчикът по делото не е предубеден или заинтересован спрямо страните в процесното правоотношение. Въпреки това за избягване на всякакви съмнения в обективността на съда при произнасяне по делото, докладчикът счита, че следва да се отведе по настоящото съдебно производство по аргумент ,,, от чл.22, ал.2, т.6 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК.

С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ход.

 

ОТВЕЖДА като докладчик в  производството съдия Е..

Делото да се докладва на административния ръководител на Административен съд - Бургас за определяне на нов докладчик.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: