ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 14.05.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ЮЛИЯ РАЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ   дело    номер    408    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

Касаторът – Н.В.В., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат А., упълномощен от първа инстанция.

За ответника по касация – Районно полицейско управление – Несебър, редовно уведомен, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ А. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ А. – От името на моя доверител моля да постановите решение, с което да отмените изцяло решението на Несебърския районен съд и наказателното постановление. Подробни съображения сме изложили в касационната жалба. Само искам да изтъкна особено що се касае до материя, която третира лишаването от право за управление и правата на човека, трябва със съдебните актове да се санират абсолютно незаконосъобразните действия на контролните органи.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. В хода на административнонаказателното производство така и в първоинстанционното произвоство по безспорен начин е установено допуснатото от касатора административно нарушение по чл. 174, ал. 3, предложение първо от ЗДвП, а именно: касторът е бил спрян за проверка и след като е бил поканен да бъде изпробван за алкохол с техническо средство, той е отказал, като е отказал и извършването на кръвна проба. Възражението относно допуснато съществено процесуално нарушение с оглед факта, че контролните органи не са предоставили протокол за химичен анализ, в който категорично да се протоколира, че касатора е отказал да даде кръв, считам за неоснователно. По безспорен и категоричен начин е доказано, че е отказал извършването на проба с техническо средство и кръвна такава, и предоставянето на такъв протокол се явява безпредметно. В този случай намирам решението на Несебърския районен съд като правилно и законосъобразно и моля да го потвърдите.    

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: