ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 407 по описа за 2015 година

  На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.П.М., редовно призован,  се явява лично и с адвокат С.И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  командир на отделение в ІV РУ”Полиция” Бургас – К.П., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на ІV РУ”Полиция” К.П., нередовно призован, се явява лично.

 

НАЧАЛНИК А. Желая да се гледа делото, въпреки нередовното ми призоваване. Запознат съм с настоящото дело.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕНИКЪТ П. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Б.П.М. против заповед за полицейско задържане рег.№92зд-45/12.02.2015г. на командир на отделение  при ІV-то РУ ”Полиция” Бургас.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Представям постановление за привличане на обвиняем, 3 броя Наказателни постановления №14-3292.000230, №14-3292.000231 и №14-3292.000233, които моля да бъдат приети като доказателства по делото. Представям списък за разноските.

Няма да соча други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Оспорвам жалбата подадена от г-н М. против заповедта, която е издадена мен  и поддържам написаното от мен в становището приложено по делото.

Да се приемат така представените доказателства от жалбоподателя. Няма да соча други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ АПТАМАРАН: Оспорвам жалбата и се присъединявам към становището на ответника П..

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка  и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.:  Моля да уважите предявената пред Вас жалба. Представям писмени бележки по делото, с копие за другата страна, и моля да ги вземете предвид при постановяване на вашия съдебен акт.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, за които представих списък в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Да се отхвърли жалбата и потвърди заповедта за задържане издадена от мен.

 

ОТВЕТНИКЪТ А.: Да се отхвърли жалбата и потвърди издадената заповед за полицейско задържане.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: