ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,23.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети април                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 407 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят Л.Р.Т., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника кмет на Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, след като извърши служебна проверка по редовността на жалбата констатира, че същата е нередовна по следните съображения:

         В жалбата не е индивидуализиран точно административния акт, който се оспорва. Възраженията, които се съдържат в жалбата, водят до извод, че се оспорва съдържание на скица, а в същото време, в титулната част на жалбата е посочено, че се атакува отказ на кмета на община Царево. Освен това жалбоподателката не е обосновала правния си интерес, с оглед друга индиция, която се съдържа в административната преписка, а именно, че имота, за който става въпрос не е собственост, или поне няма данни да е собственост на жалбоподателката. Това налага необходимостта тя да посочи от какво произтича нейния правен интерес.

         По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение жалбата.

УКАЗВА на жалбоподателката, чрез нейния процесуален представител и и́ предоставя възможност, в 7-дневен срок от днес, да изправи посочените в мотивите на съда нередовности на жалбата.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателката, че при неизпълнение в срок жалбата ще остане без разглеждане.

В случай, че нередовностите бъдат изправени в срок ,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.06.2013г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани, тъй като техни пълномощници присъстват в залата.

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: