ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети февруари                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер    3    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.45 часа се явиха:

Касаторът – Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., редовно упълномощена.

Ответникът по касационната жалба – „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД, редовно призован, се явява адвокат К., упълномощен от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ К. - Оспорвам касационната жалба. Представям и моля да приемете като доказателство по делото заверен препис от  решение на Бургаския административен съд, ХІІІ-ти състав по КНАХД № 829/2009 г. Бургаския административен съд има утвърдена практика по този казус.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приеме така представеното писмено доказателство. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеният, от процесуалният представител на ответника, заверен препис от решение на Бургаския административен съд, ХІІІ-ти състав по КНАХД № 829/2009 г. Поради липса на други доказателствени искания, следва да се приключи съдебното дирене и да се даде ход по същество.

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото представеният, от процесуалният представител на ответника, заверен препис от решение на Бургаския административен съд, ХІІІ-ти състав по КНАХ дело № 829/2009 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да уважите касационната жалба предвид обстоятелството, че не сме съгласни с решението на Карнобатския районен съд и считаме, че е неправилно и необосновано, подробно сме изложили съображенията си и аргументи в нея.  Предоставям на съда, след като се запознае с преписката и мотивите изложение в жабата, да вземе решение за отмяната на първоинстанционното решение.

АДВОКАТ К. – Моля да оставите в сила решението на Карнобатския районен съд като правилно и законосъобразно. При издаването на АУАН и Наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения и отново, в тях, не става ясно какви средства за измерване трябва да бъдат поставени от дружеството и какви липсват, също така и с кой нормативен акт това е установено. От събраните доказателства, за дружеството, по един безспорен начин, е установено, че има издаден лиценз, че разполага с калибрирани съдове, термометри и други сертифицирани средства за измерване и акредитирана лаборатория, с която работи.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам, че при съставяне на АУАН са допуснати съществени процесуални нарушения, а тези нарушения водят до незаконосъобразност на издаденото Наказателно постановление. Касационната жалба считам за неоснователна и като такава следва да я оставите без уважение, а решението на Карнобатския районен съд като правилно и законосъобразно, моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: