ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 399 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Унистрой холдинг” АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че не е постъпило заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът докладва писмо № 11-03-2421#1/20.05.2015 г. на ТД на НАП Бургас, с което са изпратени на ТД на НАП София, офис „Оборище” съобщение на Административен съд Бургас съгласно протоколно определение на съда от 07.05.2015 г. и молба на „Унистрой Холдинг” АД, за предоставяне на информация.

Съдът докладва и постъпило писмо от ТД на НАП  София, офис „Оборище”, с което уведомяват, че за проверявания период компетентен офис е ТД на НАП Бургас, който е предоставил исканата информация с писмо № 11-03-2421#1/20.05.2015 г., копие на което ни предоставят.

 

АДВОКАТ Н.: Възниква у мен въпросът какво е правило в гр. София след като аз искам информация за дружество, което никога не е ходило в гр. София. То винаги е било само със седалище гр.Бургас. Аз съм изискала информация за „Унистрой” ЕООД, а не за „Унистрой холдинг” АД.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз съм изготвила по-голямата част от заключението, но по повод отговора на последния въпрос за пазарната стойност се оказа, че трябва да направя много сериозен анализ на цялото извършено строителство, за да кажа дали има отклонение и това ме затрудни.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде възможност на вещото лице за изготви заключението.

 

С оглед констатираната разлика в дружеството, за което е изискана информацията „Унистрой” ЕООД и дружеството, за което е предоставен отговор – „Унистрой холдинг” АД, съдът счита, че отново следва да се изиска информация за „Унисторой” ЕООД.

Следва да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата, поради което за събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се изпрати отново препис от молбата по чл. 192 от ГПК на ТД на НАП Бургас, които в 7-дневен срок следва да представят по делото информация за „Унистрой” ЕООД.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.10.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: