ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 18.05.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На осемнадесети май                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА.

Административно дело номер 399 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Н.Г., редовно уведомена, се явява лично и с адв.Д. редовно упълномощен от преди и адв.С., който представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт П.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.Д.: Водим двама свидетели, които моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. 

Адв.С.: Свидетелите ще установяват обстоятелства, че жалбоподателката живее в процесното жилище, не е изоставено,  не е предоставено на трети лица, по времето когато е в гр.Бургас се обитава от нея.

Юрисконсулт П.: Моля да се приеме административната преписка и протоколите за състоянието при предаването на жилището, при издаването му, количествено-стойностните сметки и писмото, изпратено от ОД на МВР. Не възразявам срещу разпита на свидетели.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмо с рег. № 12532/08.05.2009г. на ОД на МВР гр.Бургас, придружаващо справка за извършените задгранични пътувания на жалбоподателката за посочения период.

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание двама свидетели, чиято самоличност снема както следва:

М.П.А. - , българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения с някоя от страните по делото, предупредена за отговорността по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

С.Г.Х. -  български гражданин, несемеен, осъждан, без особени отношения с някоя от страните по делото, предупреден за отговорността по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят Х.

 

Разпит на свид.А.: Живея в ***. Познавам А. и нейните деца. Посещавала съм жилището, където живее. Освен тя и децата й друг не живее там. А. ходи и работи в Гърция и се връща по няколко пъти в годината. Престоите й в Гърция са различни по продължителност, като понякога остава там по-дълго, понякога 3-4 месеца. Понякога остава децата тук и тя ходи сама. Аз съм ходила да ги гледам. Апартаментът на А. е в *** на първия етаж в . Децата й вече са пълнолетни и живеят там. За последните три години в жилището на А. съм ходила на месец по два-три пъти. Оставала съм там седмица, но понякога не съм ходила там с месеци. Когато съм ходила в жилището, А. винаги е била там. Когато я няма, аз съм там при децата.

Разпит на свид.Х.: Познавам А. и съпругът й. Имат две момиченца 15-16 годишни. Те живеят в ***. В момента аз живея в гр.Българово. Когато влязоха да живеят в жилището, апартаментът беше мизерия. Това беше около 1995г. Жилището беше в много окаян вид. Късахме тапети, те слагаха нови тапети. Вътре имаше дъски останали от едно време. Нямаше обзавеждане.  Помагах им за ремонта. Ходил съм два-три пъти, най-много пет пъти, след като правихме ремонта. Когато съм ходил там, те си живееха там, ходихме им на гости. Д. тогава работеше като строител и работеше тук в гр.Бургас, а за А. - не знам къде е работила. Последно ходих в това жилище преди 2000г.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да уважите жалбата. Считам, че е основателна и доказана по своето същество. В подходящ срок ще представя писмени бележки.

Адв.С.: Липсват основания за издаването на заповедта. Представените доказателства не удостоверяват факта, че доверителката ми не живее постоянно в жилището, а и няма такъв закон. Моля да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт П.:  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Събрани са достатъчно доказателства, че жалбоподателката не живее действително на посочения от нея постоянен и настоящ адрес. Тези доказателства са събрани както от общински служители в официални протоколи, така и се потвърди от изпратената справка от ОД на МВР, от която е видно, че А.Г. с години не живее в жилището. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: