ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 395 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятИбердрола Инмобилария риъл естейт инвестмънс” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно (л.19).

Ответникът началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РОНСК) Бургас, РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. и юрисконсулт П., надлежно упълномощени, с представени пълномощни.

За заинтересованата страна главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото на 22.05.2013г. е постъпила молба от назначеното вещо лице, с която иска да бъде освободено от възложената задача, тъй като счита, че с тази задача може да се справи вещо лице електроинженер.

ДОКЛАДВА още, че днес е постъпило писмо от кмета на Община Царево, в което е казано, че в изпълнение на указания на съда представя протокол № 5/20.05.2010г. на ОбЕСУТ на Царево за издаване на разрешение за строеж.

 

АДВОКАТ А. – Би следвало да се назначи компетентно вещо лице, което да изпълни допуснатата съдебно-техническа експертиза и да отговори на поставените въпроси, поради което моля да се уважи молбата на назначеното вече вещо лице и да бъде назначено ново.

Моля да се приемат като доказателства по делото и представената преписка от кмета на Община Царево

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Предвид обстоятелството, че експертизата вече е допусната, считам че следва да се уважи молбата на вещото лице и съответно съда да назначи ново, което да я изготви.

Да се приемат представените документи. Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от трето неучастващо по делото лице кмет на Община Царево писмено доказателство - заверено копие от протокол №5 от 20.05.2012г., отразяващ проведено заседание на ОбЕСУТ в тази община, което е представено в изпълнение на определение на съда чл.192 от ГПК.

 

По искането на назначеното вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА С.Г.Б. от възложената й задача да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ К.Д.С. за вещо лице по същата експертиза, който да се призове незабавно.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице .

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: