ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 392 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Протестиращият Окръжна Прокуратура Бургас, се представлява от прокурор Галина К..

         Ответникът директор на Регионална инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За заинтересованата страна Д.К.П., редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

         За заинтересованата страна „Сле груп” ЕООД, нередовно призована, няма представител.

 

         ПРОКУРОР К. – Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото с оглед нередовното призоваване на конституираната заинтересована страна „Сле груп” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да не се дава ход на делото, с оглед доводите на представителя на прокуратурата.

АДВОКАТ К. – Присъединявам се към изявлението на представителя на прокуратурата и моля да не се дава ход на делото поради причините изтъкнати от прокуратурата.

 

         Съдът, като взе предвид становищата на страните, както и факта, че една от заинтересованите страни е нередовно призована, счита че са налице пречки за редовното развитие на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ход на делото.

УКАЗВА на протестиращата прокуратура, че за наведените в протеста възражения свързани с твърдяно допуснато тежко нарушение на материалния закон при постановяването на Решението на директора на РИОСВ Бургас, което се протестира, не сочи доказателства. Предоставя на протестиращата прокуратура едномесечен срок, в който в писмен вид да изчерпи доказателствените си искания, както във връзка с твърдението за наличие на тежки пороци на приложението на материалния закон, така и във връзка с останалите посочени в протеста възражения.

         ДАВА същия срок и на останалите страни, участници в процеса, които следва в този срок, в писмен вид, да изчерпят доказателствените си искания във връзка с техните становища по съдебния спор.

         Последното указание да се съобщи на нередовно призованата страна, като срока за нея тече от съобщаването.

        

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на нередовно призованата страна.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: