ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 391 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Захарен комбинат Пловдив“АД, редовно призован, представител не се явява.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Сънрайз“АД редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

Съдът ДОКЛАДВА, че адм.д.№391/2018г. по описа на Административен съд Бургас към настоящия момент все още се намира във Върховен административен съд за произнасяне по постъпилите частни жалби, срещу постановеното по делото определение № 339/12.02.2018г., с което е оставено без уважение искането за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед, както и е прекратено производството по отношение на „Виктория туристик” АД. Съдът след извършена служебна справка установи, че към момента делото е висящо под № 7115/2018г. на Върховен административен съд, образувано по частна жалба срещу определението на тричленния състав.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оставям на преценката на съда по хода на делото.

Съдът счита, че с оглед на обстоятелството, че делото към настоящия момент се намира във Върховен административен съд за произнасяне по постъпила частна жалба против определение на съда, което касае и конституиране на страните в производството, счита че ход на делото не следва да се дава, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018г., от 10.30ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: