ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер   391    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.05  часа се явиха:

 

Касаторът – Г.И.Г., редовно призован, се явява лично.

За ответника по касационната жалба – Началник на Районно управление на МВР – Несебър, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов

 

Становище по хода на делото:

КАСАТОРЪТ Г. – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

КАСАТОРЪТ Г. – Поддържам жалбата срещу решението на Несебърския районен съд, с което потвърдено наказателното постановление. Допълнителни доказателства нямам. Моят адвокат е пратил писмено становище.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

КАСАТОРЪТ Г. – Моля да уважите касационната жалба и да отмените решението на Несебърския районен съд като споделите изложените аргументи в приложеното по делото писмено становище. На стр.3 от писменото становище се споменава името на И.С.И., най-вероятно това е техническа грешка, но става въпрос за моите имена и моля да считате, че това се отнася за мен. В писменото становище достатъчно добре са изложени моите мотиви и моля уважаемия административен съд да отмените решението на Несебърския районен съд, с което се потвърждава наказателното постановление като законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Считам, че от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява допуснатото нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като не споделям изложените възражения за допуснати процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство. С оглед на това ще Ви моля да потвърдите решението Несебърски районен съд и потвърденото с него наказателно постановление.

        

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: