ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети май                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 38 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Ж.Н., редовно уведомен, не се явява лично и не изпраща процесуален представител.

         За ОТВЕТНИКА – Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, редовно уведомени, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв. С. В., с която желае да бъде приключено събирането на доказателства и заявява, че поддържа жалбата си, като желае да бъде отменен АУЗД №АУ008999/22.11.2012 г. на Главен експерт при Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-00-32207/1/15.12.2012 г.

        

По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

         Поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ОБЯВЯВА на страните, че приема за факт, ненуждаещ се от доказване, че спорният имот се намира в ЦГЧ на гр. Бургас, както и този, че Община Бургас поддържа депо за битови отпадъци в землището на с. Братово.

         Предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, че желае събирането на доказателства да бъде приключено, както и с оглед процесуалното бездействие за пореден път да внесе депозита от 300 лв. за изготвяне на служебно назначената от съда експертиза намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено без така допуснатото, но несъбрано по вина на жалбоподателя доказателствено средство, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което акта да бъде потвърден, защото основно спорният въпрос беше нищожно ли е правното основание, по което е начислена таксата. В това производство се доказа, че отменените текстове не са нищожни и действието на отмяната е занапред. Имам предвид отменените текстове на чл. 13, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

         През процесните периоди услугите са доставени, което бе надлежно доказано по делото. Таксата е дължима на годно правно основание. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: