ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети юни                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 382 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:21 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.И.Б. лично и в качеството й на законен представител на Г.И.Б. и в качеството на наследник на Г.П.Б., редовно призована по реда на чл.41, ал. 2 ГПК, не се явява, не изпраща представител.

 

ИЩЕЦЪТ Х.Б. (наследник на Г.П.Б.), редовно призована, по реда на чл. 137, ал.4 АПК, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Гранична полиция”, редовно уведомени, се явява главен юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам исковете като неоснователни.

Нямам доказателствени искания.

Представям писмен отговор, списък на разноските и Инструкция за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове от 11.08.2009 г. със съществуващото изменение към процесния период.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател,  считам обективно съединените искове за процесуално допустими и моля да бъдат допуснати за разглеждане.

Да се приемат представените доказателства. Аз няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме и приложи по делото представените от пълномощника на ответника писмен отговор, списък с разноските, както и текста на Инструкция № Із-1405/24.07.2009 г. за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове, в редакция към процесния период. Предвид липсата на други доказателствени искания – да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото представените от пълномощника на ответника писмен отговор, списък с разноските, както и текста на Инструкция № Із-1405/24.07.2009 г. за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове, в редакция към процесния период.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите исковете като неоснователни и недоказани. Изложила съм подробни съображения в писмения отговор.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, считам, че по делото не са налице доказателства, които да ангажират отговорността по чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ срещу надлежно конституирания ответник Главна дирекция „Гранична полиция“. По делото считам, че не е налице доказано незаконосъобразно действие или бездействие на конкретно длъжностно лице от Главна дирекция „Гранична полиция“. Поради изложеното считам, че исковете са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени. В хода на съдебното дирене от ищците не са представени доказателства за направените разходи, които да обезпечат претенциите им за материални вреди. Предявените средства за заплащане на самолетни билети във връзка пътуване за даване показания от отвлеченото дело, следва да се предявят по делото, което е от наказателно естество. Разходите, направени във връзка с другото производство, също са ирелевантни, а досежно неимуществените така, както са предявени обективно съединени, не е представено нито едно доказателство.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: