ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 07.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

     2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Христо Колев    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 381 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:47 часа се явиха:

 

 

Протестиращата страна Районна прокуратура – Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Колев – прокурор от Окръжна прокуратура Бургас.

Ответникът по касация Общински съвет Созопол, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от пълномощник на Общински съвет Созопол, че не възразява по хода на делото, изпратил е административната преписка, няма доказателствени искания, изложил е подробно становище и по същество.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА протест на прокурор при Районна прокуратура – Бургас против чл.7б, ал.1 и ал.2 от Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приет с Решение № 666/02.10.2009 г., изм. с Решение № 950/31.07.2014 г.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста по изложените съображения. Няма да ангажирам други доказателства. Моля да се приобщи към делото административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК няма да бъдат ангажирани по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените с протеста писмени доказателства, както и тези представени от Общински съвет Созопол, представляващи заверено копие на административната преписка във връзка с издаването на обжалваната разпоредба от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, считаме, че приетите в чл.7б, ал.1 и ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол разпоредби, са не законосъобразни като е допуснато надхвърляне на правомощията на Общинския съвет. В случая пряко е нарушен Законът за шума в околната среда, като са приети съвсем различни часове, различни от Закона за шума, както и възможност да се допусне след съгласуване с управителя на заведение да се увеличи времето, през което е допустимо това. Регламентираното в чл.16а, ал.2 от закона трябва да се прилага стриктно, защото въвежда ограничения, като регламентацията относно времето и мястото на забраната, е предмет само на законодателна уредба. Излизайки извън нея Общинския съвет Созопол е приел разпоредби, които са в пряко противоречие с акта от по-висша степен, поради което оспорените текстове са незаконосъобразни и подлежат на отмяна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: