ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                                     две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер    379   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

 

Касаторът – Д.Д.Д., редовно призован, не се явява. За нея се явява адвокат Х., която представя пълномощно.

За ответника по касационната жалба – Началник на Районно управление на МВР - Несебър, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Х. – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Х. – От името на доверителката ми, заявявам, че поддържам подадената жалба и аргументите посочени в нея. Няма да правим доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Х. – Уважаеми административни съдии с оглед подробно изложените аргументи в касационната жалба моля да отмените решението на първоинстанционния съд в обжалваната част, като отмените изцяло издаденото от началника на Районно управление на МВР Несебър наказателно постановление.  Не се събраха доказателства, че регистрираната скорост се отнася именно за управляваното от доверителката ми МПС. Не е установено по безспорен начин и разстоянието, от което е извършено измерването на скоростта. Считаме, че наказателното постановление е издадено от ненадлежно упълномощено лице, съгласно изискванията на ЗДвП. От друга страна първоинстанционното решение е постановено при допускане на съществени процесуални нарушения, тъй като доверителката ми не е била уведомявана за съдебните заседания на първоинстанционния съд, съгласно изискванията на процесуалния закон.

 

ПРОКУРОРЪТ – Решението на първа инстанция е правилно и законосъобразно и моля да го оставите в сила. От събраните доказателства по делото, от субективна и обективна страна безспорно е доказано наличието на административно нарушение, като съдът правилно е приложил материалния закон. Съществени процесуални нарушения не са допуснати. Налице е допусната техническа грешка при издаване на наказателното постановление, което не води до нарушение на процесуалните правила накърняващи правото на защита на нарушителя.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: