ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер   377     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.15 часа се явиха:

Касаторът – С.А.А., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат М., надлежно упълномощена.

Ответникът по касационната жалба – Началник сектор ПП КАТ при ОД на МВР – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ  – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ М. – Поддържам касационната жалба от името на моя доверител. Ще представя и моля да бъде приета като доказателство по делото справка от Българския институт по метрология, от където е видно, че средството с което е отчетено замерването не е от одобрен тип и не е вписано в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените с жалбата писмени доказателства и в това число и представеното в днешно съдебно заседание писмо от Българския институт по метрология. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представеното от процесуалният представител на касатора писмо № АУ-056 от 19.01.2010 г. от Главна дирекция Мерки и измервателни уреди към Български институт по метрология.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ М. – Предвид нередовното си призоваване жалбоподателят е бил лишен да участва, в административното производство, с което е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Съгласно представеното доказтелства, се установява, че скоростта на движение е засечено със техническо средство, което не е лицензирано и не е вписано в регистрите като годно за ползване и резултатите от него не могат да се ползват като годно доказателствено средство. Не са спазени изискванията, средствата на измервания, които подлежат на метрологичен контрол да бъдат лицензирани и вписани в регистъра. Наказателното постановление никъде не съдържа в себе си обстоятелствата при които е извършено и е доказано нарушението. Не е посочено изрично превишението на скоростта, и съответното наказание наложено за превишаване на скоростта, описано е само скоростта, с която се е движел автомобила 131 км в час и максимално допустимата за движение извън населено място до 90 км в час. С оглед изложеното в жалбите, в днешно съдебно заседание и събраните по делото доказателства моля да постановите решение, с което отмените решението на Бургаския районен съд и наказателното постановление като незаконосъобразни и неправилни.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, а решението на първоинстанционния Бургаски районен съд като незаконосъобразно моля да отмените. Считам, че в хода на производството развило се пред Бургаския районен съд е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, а именно: жалбоподателят А. е бил нередовно призован, обстоятелство, което е констатирано от първоинстанционния съд, но независимо от това, делото не е отложено за друга дата, за която да бъде призован редовно и делото е гледано и приключило без да бъде призован. Лицето е било призовано на адрес, където обективно не е било възможно да бъде намерено. Лицето  е призовавано на адрес: ***, а в действителност е трябвало да бъде призован на ***, очевидно в случая е налице едно нередовно призоваване, поради което съдът е следвало да изправи този въпрос, да отложи делото и да призове редовно жалбоподателя. Разглеждайки делото и приключвайки същото при нередовно призована страна, Бургаския районен съд е допуснал едно изключително съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В тази връзка ще Ви моля да отмените решението на Бургаския районен съд и да върнете делото за ново разглеждане от друг състав.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: