ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 376 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.Л., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ж. Й., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Секретар на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Д.Л. против решение №51/18.01.2018г. на секретаря на Община Несебър, с което му е отказано предоставянето на информацията поискана със заявление вх.№Н1-ОА-056/04.01.2018г.,.

 

АДВОКАТ Й.: Поддържаме изцяло жалбата така както сме я предявили. Нямаме други доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам си жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Й.: Уважаема г-жо съдия , считам че отказът на Община Несебър е напълно необоснован и противоречи изцяло на закона. Ако действително действията на общинската администрация са изцяло законосъобразни, няма причина да скрива информация от гражданите, а отказът за даване на такава буди основателни съмнения за законосъобразните им действия. Нещо повече, клиента ми е представител на партия ДСБ и искането на информация не е обществена прищявка на гражданин, а като законосъобразно право на всеки гражданин и ако бъде дадена би била от полза за обществения интерес. Предвид представените по делото доказателства, моля да постановите решение, с което отмените отказа на Община Несебър и я задължите да даде поисканата обществена информация, за да стане достояние на гражданите.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвокат Й.. Понеже информацията, която изискваме е във връзка с план изготвен 2011г., който и до момента не е одобрен от нито една институция, ние искаме информация за разходите, които реално са направени за него. И като председател на ДСБ за област Бургас , имам запитване защо този план не е влязъл в сила и да се потърси отговорност от лицата, които са го изготвили, а в дъното е общината, която го е заплатила

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо административен съдия, както е отбелязано в самото решение сумата, която е заплатена е публична такава, тъй като всеки разход за да бъде направен е необходимо да бъде гласуван от общинския бюджет, било с приемането на бюджета, било на по-късен етап. Няма как Община Несебър да направени разход без решение на Общинския съвет, като и предмета и сумата са посочени в решението на Общинския съвет, за което жалбоподателят е уведомен с решението. Моля да оставите без уважение жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: