ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАДИКОВА

Административно дело номер 375 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.М.Г., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

За ответника по оспорването – Директор на РУСО – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам подадената жалба.

Няма да соча доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата изцяло.

Също нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да постановите решение, с което уважите жалбата ни. Спорът по настоящото дело касае единствено кредитирането на спорния въпрос: Дали положеният трудов стаж от доверителя ми като преподавател в ПУЦ следва да се счита като учителски стаж? В Закона за народната просвета, действал през процесния период, е уредено, че училища са както общообразователните, така и професионалните училища. Отделно от това, в Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за по-нататъшно развитие на народното образование в Народна Република България също е предвидено, че професионалните технически училища са вид училища в България. От тази гледна точка следва да се счита положения от доверителя ми труд като преподавател в ПУЦ като учителски. Практиката на ВАС, макар и оскъдна, е категорична, че този вид стаж следва да се счита учителски, поради което считам, че моят доверител е положил необходимия за пенсиониране стаж и Ви моля да уважите жалбата.

Моля да ни присъдите разноските.

Ще представя кратки бележки със съдебната практика, която е оскъдна за такива случаи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение по същество, с което да оставите в сила обжалваното решение на Директора на РУСО – гр. Бургас по съображения, които сме изложили подробно в самото решение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: