ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 374 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Приморско, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ установи, че в съдебно заседание, проведено на 22.04.2015 година, с определение е било допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза и е определен депозит за възнаграждение на вещо лице, като е указано на жалбоподателя, че следва да внесе депозита в 14-дневен срок от датата на постановяване на определението, предвид обстоятелството, че в съдебно заседание е присъствал негов процесуален представител. В срок, указан от съда, жалбоподателят не е изпълнил това си задължение и не е внесъл определения депозит, затова експертизата не е била изготвена.

Съдът намира, че определението, с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза следва да бъде отменено и предвид липсата на други доказателствени искания да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение, постановено на 22.04.2015 година, с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: