ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 373 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ С.Й.П., редовно призована, не се явява, вместо нея  адв. И.М. c  пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.С.- полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

 

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.Й.П. против ЗППАМ №17-0769-003637/28.12.2017г., изготвена от В.С.– полицейски инспектор при сектор „ПП“ ОДМВР - Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДвП – „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за срок от шест месеца, считано от 24.12.2017 г. и й са отнети два броя рег.табели № ***.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 2483/28.02.2018г. административната  преписка, предоставена от ответника.

АДВ.М.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приеме преписката.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 16 от делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя съгласно описа на лист 3 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ.М.: Моля да уважите жалбата. Изложила съм подробни аргументи. Не отричаме факта на извършеното административно нарушение. Ако прецените, че има такова, но с оглед другата фактология, свързана със заболяването на жалбоподателката, моля да приемете маловажен случай. Моля да съобразите обстоятелството, че лицето е било без СУМПС за кратък срок.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: