ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер    371    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

Касаторът – „ААА Пластик” ЕООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ответника по касационната жалба – Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам касационната жалбата като неоснователна. Няма да соча доказателства. Моля съда да не допуска назначаване на съдебна експертиза наново, със същите задачи, които са разгледани в производството пред Районния съд.

ПРОКУРОРЪТ – По направеното искане за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, намирам така направеното искане за процесуално недопустимо, тъй като пред настоящата инстанция се събират само нови писмени доказателства, а по своята същност експертизата, в това число и разпита на вещото лице, което се явява гласно такова, поради което искането се явява недопустимо. Моля да приемете представените до момента писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че следва да остави без уважение искането на касатора за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза като недопустимо, предвид неговия характер и допустимите доказателства, които могат да бъдат събирани в настоящото касационно производство. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва  да се приключи съдебното дирене и да бъде даден ход по същество.

Предвид гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на касатора за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да се остави без уважение касационната жалба на дружеството и да потвърдите решението на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Считам, че в хода на развилото се пред първоинстанционния Бургаски районен съд производство по безспорен начин е установено допуснатото от касатора административно нарушение по чл. 234, ал. 1 от ЗМ.  Също така намирам, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които водят до опорочаването му и нарушаване правото на защита на нарушителя, поради което считам, че решението на Бургаския районен съд и потвърденото с него наказателно постановление са правилни и законосъобразни.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: