ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 28.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми април                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 369 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Г.И., редовно призована, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

 

За ответника Директор на РУСО – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Н.Г.И. против Решение № 216/23.02.2009 г. на Директора на РУСО – гр. Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане №18/19.01.2009 г. на Ръководителя по контрола по разходите на ДОО в РУСО – гр. Бургас, с което е постановено събиране на сумите по съставен ревизионен акт за начет вх. №1/10.01.2009 г. в размер на 1434.82 лева, от които главница 904.73 лева и лихва върху нея 530.09 лева, начиная от 12.01.2009 година.

 

АДВОКАТ С.: Поддържаме жалбата. Считаме, че решението е необосновано и неправилно.

Представям епикризи, относно оперативното лечение на моята доверителка, която е била оперирана три пъти, един след друг, през 2006 година до декември 2007 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна и недоказана.

Считам, че представените в днешно съдебно заседание доказателства са неотносими към настоящия спор.

 

АДВОКАТ С.: Нямам искания по доказателствата. Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ С.: Предвид събраните писмени доказателства, единственото, което мога да установя с представените в днешно съдебно заседание епикризи, е че моята подзащитна е прекарала три много тежки операции и  е била във физическа невъзможност да упражнява какъвто и да е труд, поради което се явява извода, че тя не е упражнявала труд на посоченото място – „Райфайзен сървисис” АД – гр. София, поради което считам, че  Разпореждане № 18, с което е постановено събиране на сумите, е неправилно и Ви моля да отмените решението на Директора на РУСО – гр. Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.: Моля да отмените решението. Нямам какво да добавя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение по същество, с което да оставите без уважение жалбата и да потвърдите обжалваното решение на Директора на РУСО – гр. Бургас по съображения, подробно изложени в самото решение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: