ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІІ административен състав

На двадесет и седми май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор при ОП Бургас: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 368 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Я.Я., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т. Б., с пълномощно по делото.

СЪДЪТ извърши констатация по личната карта на жалбоподателя, като установи, че постоянният адрес по лична карта е: ***. Останалите данни, отразени в молбата на л. 6 от делото, са идентични с тези по личната карта.

След извършената констатация се върна личната карта на жалбоподателя.

АДВОКАТ Б.: Актуален е адресът, посочен в пълномощното.

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление „Полиция”-Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Агрошанс комерс” ЕООД, призовката, изпратена чрез пощенски оператор, е получена на 24.04.2014 г. от Д.Д., като длъжностно лице е удостоверило, че същата е служител на адресата. Видно от изпратеното съобщение, „Агрошанс комерс” ЕООД е призовано за днешно съдебно заседание, като в отрязъка, върнат по делото, е посочена дата 27.05.2014 г., но не е посочен часът на съдебното заседание.

В съдебно заседание не се явява представител на „Агрошанс комерс” ЕООД.

В производството е конституирана Окръжна прокуратура Бургас, която се представлява от прокурор Андрей Червеняков.

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се ход на делото.

 

СЪДЪТ, като съобрази, че за днешното съдебно заседание заинтересованата страна „Агрошанс комерс” ЕООД е призована, като е посочена само датата на съдебното заседание, но липсва конкретен час на същото, то следва да се приеме, че „Агрошанс комерс” ЕООД е нередовно призован за днешно съдебно заседание. Последното е пречка за даване ход на делото с оглед защитата на правата и законните интереси на заинтересованата страна.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 25.06.2014 г. от 13:00 часа, за която дата жалбоподателят и прокурорът – уведомени в съдебно заседание.

Да се призове заинтересованата страна, като в призовката се посочи изрично дата и час на съденото заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: