ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 07.05.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми май                                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1.ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

      2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАДИКОВА.

КНАХ   дело    номер   364     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

За касатора – Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., упълномощена от по-рано.

За ответника – „Балкани ЛК” ЕООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ЮРИСКОНСУЛТ В. – Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ- Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ В.– Моля да отмените решението на Бургаския районен съд и постановите ново такова, с което да отхвърлите като неоснователна жалбата на „Балкани ЛК” ЕООД против наказателното постановление, издадено от зам.-кмета на Община Бургас, с което им е наложена санкция за нарушение на чл. 21, т. 2 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистота на територията на Община Бургас. Моля да имате предвид доказателствения материал по делото и подробно изложените съображения в жалбата на Община Бургас и постановите Вашето решение, предвид най-вече съображението изложено, че в случая е безспорно установено извършеното нарушение по чл. 21 от наредбата и жалбоподателя е допуснал нарушение, което е нарушение съгласно наредбата. Констатираното нарушение не попада в кръга посочени нарушения в чл. 105, т. 2 от ЗУО, поради което за него не може да му бъде наложена санкция на това основание, което е основният мотив на Бургаския районен съд да отмени наложеното наказание, решението му не е съобразено с фактическия материал по делото, който е безспорен. Нарушението следва да се квалифицира като „друго изискване”, определено с наредбата, за което в ЗУО са предвидени санкции. С оглед на това моля да отмените решението на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно и да потвърдите издаденото наказателно постановление.

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за основателна и мотивите изтъкнати в нея. Моля да се отмени решението на Бургаския районен съд и постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление издадено от зам.-кмета на Община Бургас.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: