ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 361 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:21 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас“ АД, редовно призован, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“, редовно призована, се явява юрисконсулт Й.К., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Началник отдел „Геодезия, архитектура, техническа инфраструктура“, дирекция „Устройство на територията“ при община Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, тъй като съдът установи лица, които имат качеството на заинтересовани страни по спора и които не са конституирани като такива и призовани за днешно съдебно заседание. Като заинтересовани лица следва да бъдат конституирани Община Бургас и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД при хипотезата на чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.

По изложените съображения и на основание чл. 153, ал. 1 АПК съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересовани страни Община Бургас и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

На новоконституираните заинтересовани страни да се връчи препис от жалбата и същите да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.06.2017 г. от 10:00 часа, за която дата редовно призованите за днешно съдебно заседание лица – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: