ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 35 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория „Лина” ЕООД, редовно призована, се представлява от адвокат М. и адвокат Ш., с пълномощни от днес.

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Ш.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам че ход не следва да бъде даден, тъй като не са конституирани всички заинтересовани страни, за които ние сме изпратили списък.

 

СЪДЪТ счита, че ход на делото не следва да се дава, тъй като не са конституирани всички заинтересовани лица, съгласно приложения списък, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в производството по административно дело № 35/2015 г. Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Рамус” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. Ангиста № 2-4; „Многопрофилна болница за активно лечение Поморие” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Поморие, ул. Парашкев Стоянов № 1 и „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Д-р Б.Т.”, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев” бл. 43, вх. 4, ет. 4, ап. ляв.

ОТГЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.09.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час присъстващите днес страни се считат редовно призовани.

Да се призоват новоконституираните заинтересовани страни.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: