ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести март                                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 35 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Германос Телеком България ЕАД, редовно уведомен, не изпращат представител.

ОТВЕТНИКЪТ - С. Г. С. - старши инспектор в Комисия за защита на потребителите – Районна дирекция гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява в съдебна зала и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не изпращат процесуален представител.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на против Задължително предписание, издадено от старши инспектор в КЗП-РД-Бургас, обективирано в Протокол за проверка на документи № К-64260/07.11.2012 г.

УКАЗВА на административния орган тежестта за установяване наличие на предпоставките за постановяване на спорния административен акт.

На всяка от двете страни съдът УКАЗВА, че при позоваване на позитивни факти при излагане на становището по спора, в тежест на страната е да докаже съществуването на същите.

 

Съдът по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от ответника административна преписка.

ПРИЕМА постъпилата молба на „Германос Телеком – България” ЕАД за даване ход на делото, разглеждане на производството, както и приключване на същото в отсъствие на техен представител.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

ОБЯВЯВА, че ще произнесе решението си, в законния месечен срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: